Aktuellt | Utbildningsmyndigheter | Skolforskningsinstitutet

Utbildningsmyndigheter

13 Sept 2018

I dag möts myndighetschefer och representanter för utbildningsmyndigheterna Myndigheten för yrkeshögskolan, Universitetskanslersämbetet, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolinspektionen, Universitets- och högskolerådet och Centrala studiestödsnämnden. Från Skolforskningsinstitutet deltar direktör Camilo von Greiff.