Aktuellt | Vetenskapliga rådet beslutar om forskningsmedel | Skolforskningsinstitutet

Vetenskapliga rådet beslutar om forskningsmedel

17 Okt 2016

Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd kommer att ha möte på fredag den 21 oktober för att besluta om vilka forskningsprojekt som beviljas medel för praktiknära skolforskning. Besked om vilka projekt som beviljats medel kommer institutet att lämna 1 november då vi bjuder in till en pressträff.

Institutet fick in 122 ansökningar i sin första utlysning. Innehållsmässigt adresserar projekten många av de aktuella frågor om barns och elevers lärande som vi nästan dagligen hör diskuteras; hur kan vi förbättra matematikundervisningen, hur undervisar vi våra elever som samtidigt behöver utveckla svenska språket och hur kan vi använda tekniken för att verkligen främja lärande i olika skolämnen?

Skolforskningsinstitutet bjuder in till en pressträff den 1 november för att lämna besked om vilka forskningsprojekt som får medel i institutets första utlysning.