Demokrati 100 år | Skolforskningsinstitutet

Demokrati 100 år

Elever på Öttums skola för hundra år sedan

Jubileumsår för demokratin och skolan

I år är det hundra år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Tillsammans med de övriga skolmyndigheterna uppmärksammar vi jubileumsåret och demokratin i skolan.

På den gemensamma webbplatsen har vi samlat information och stöd utifrån tre olika perspektiv på demokrati i skolan; Demokrati i undervisningen, Att organisera för demokrati och Demokratiska rättigheter för barn och elever.

Webbplats om demokratin och skolan