Aktuell utlysning

Utlysning av forskningsbidrag 2020

Utlysningen öppnar 18 mars och stänger 13 maj.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag

Metoder och arbetssätt i undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Läs om vår forskningsprofil.