Finansierade forskningsprojekt 2023 | Skolforskningsinstitutet

Finansierade forskningsprojekt 2023

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja åtta skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.

FIP: Framgångsrik Integrering av Problemformulering i förskoleklass Projektledare: Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet

Simulatorstödd undervisning i yrkesutbildning. Digitaliseringens möjligheter för elevers lärande och utveckling av yrkeskunskaper (YRKSIM) Projektledare: Susanne Gustavsson, Göteborgs universitet

Hållbara modeller − en komparativ studie av visuella representationer av hållbar utveckling i samhällskunskaps- och naturkunskapsundervisning Projektledare: Ann-Sofie Jägerskog, Stockholms universitet

Existensaspekter i ämnesundervisningen − religionskunskap och psykologi Projektledare: Maria Olson, Stockholms universitet

Dramabaserad andraspråksundervisning ur ett interaktionellt och multimodalt perspektiv Projektledare: Maria Rydell, Stockholms universitet

Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet Projektledare: Martin Stolare, Karlstads universitet

Undervisningsdesign för långsiktigt hållbart matematiklärande i åk 1–3 Projektledare: Anna Ida Säfström, Umeå universitet

FILUR: Fantasi och föreställningsförmåga i Lekresponsiv Undervisning – Reorientering av barns perspektiv Projektledare: Cecilia Wallerstedt, Göteborgs universitet

Årets utlysning

Vår forskningsprofil