Finansierade forskningsprojekt 2023 | Skolforskningsinstitutet

Finansierade forskningsprojekt 2023

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja åtta skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.