Nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik 24 maj 2018 | Skolforskningsinstitutet

Nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik 24 maj 2018

Närmare 200 forskare och lärare deltog i en nationell konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik i Stockholm.

Syftet med konferensen var att identifiera och diskutera vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor i praktiknära forskningsansatser. Skolforskningsinstitutet arrangerade konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik tillsammans med forskarskolan Learning Study (JU), Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), Stockholms stad och Stockholms universitet.

Nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik, program 24 maj 2018

Paneldiskussion vid konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik

Avslutande paneldiskussion

I takt med att intresset för, och förekomsten av, praktiknära skolforskning ökar, växer behovet av att diskutera kvalitetsfrågor när det gäller sådan forskning. Den praktiknära skolforskningen bedrivs ofta i samverkan med lärare i syfte att förbättra/förändra undervisningen. Forskningsdesignerna är intervenerande och omfattar en parallell och ömsesidig utveckling av såväl teori som praktik.

Keynote speaker John Elliott vid konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik

Keynotespeaker John Elliott, University of East Anglia

Ytterligare ett syfte med konferensen var att få till stånd ett erfarenhetsutbyte och en diskussion om kvalitetsfrågor när det gäller olika praktiknära forskningsansatser. Deltagarna uppmanades att delta med såväl teoretiska och empiriska bidrag för att belysa något av följande teman:

  • kunskapsintressen i praktiknära forskning
  • praktiknära forskningsfrågor
  • praktiknära forskningsansatser
  • kunskapsanspråk och generaliseringsfrågor i praktiknära forskning
  • kvalitetsaspekter i praktiknära forskning: reliabilitet och validitet
  • forskningsetiska frågor
  • publicering och kunskapsspridning.

Det var glädjande att se hur många papers vi fick in, vilket resulterade i flera olika semniariespår och sammanlagt 26 presentationer som följdes av diskussioner.

Powerpointpresentationer

Cecilia Christersson var tyvärr sjuk och kunde inte deltaga.