Nationell konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik

Närmare 200 forskare och lärare deltog i en nationell konferensen om den praktiknära skolforskningens teori och praktik i Stockholm den 24 maj 2018 .

Syftet med konferensen var att identifiera och diskutera vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor i  praktiknära forskningsansatser. Skolforskningsinstitutet arrangerade konferensen tillsammans med forskarskolan Learning Study (JU), Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), Stockholms stad och Stockholms universitet.

Paneldiskussion Stockholm 180524

Avslutande paneldiskussion

I takt med att intresset för, och förekomsten av, praktiknära skolforskning ökar, växer behovet av att diskutera kvalitetsfrågor när det gäller sådan forskning. Den praktiknära skolforskningen bedrivs ofta i samverkan med lärare i syfte att förbättra/förändra undervisningen. Forskningsdesignerna är intervenerande och omfattar en parallell och ömsesidig utveckling av såväl teori som praktik.

John Elliott, Stockholm 180524

Keynotespeaker John Elliott, University of East Anglia

Ytterligare ett syfte med konferensen var att få till stånd ett erfarenhetsutbyte och en diskussion om kvalitetsfrågor när det gäller olika praktiknära forskningsansatser. Deltagarna uppmanades att delta med såväl teoretiska och empiriska bidrag för att belysa något av följande teman:

• kunskapsintressen i praktiknära forskning
• praktiknära forskningsfrågor
• praktiknära forskningsansatser
• kunskapsanspråk och generaliseringsfrågor i praktiknära forskning
• kvalitetsaspekter i praktiknära forskning: reliabilitet och validitet
• forskningsetiska frågor
• publicering och kunskapsspridning.

Det var glädjande att se hur många papers vi fick in, vilket resulterade i flera olika semniariespår och sammanlagt 26 presentationer som följdes av diskussioner.

Cecilia Christersson var tyvärr sjuk och kunde inte deltaga.

Program 24 maj 2018

Powerpointpresentationer:

John Elliott, Stockholm 24 maj 2018

Jacquelien Bulterman-Bos, Stockholm 24 maj 2018

Irene Biza, Stockholm 24 maj 2018

Ingrid Carlgren, Stockholm 24 maj 2018