Anvisningar för sökande 2018

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning 2018 öppnade 14 mars kl. 14.00 och stängde 9 maj kl. 14.00. Anvisningar för sökande finns samlat i dokumentet här nedan.

Så gör du för att söka

Anvisningar för sökande 2018

Ansökan görs i Prisma

Viktiga datum

  • Utlysningen öppnade 14 mars kl. 14.00.
  • Utlysningen stängde 9 maj kl. 14.00.
  • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.
  • Besluten kommer att kommuniceras i början av november.