Utlysning av forskningsbidrag 2019

Utlysningen öppnar 13 mars kl. 14.00 och stänger 8 maj kl. 14.00.

Inriktning för årets utlysning av forskningsbidrag är som förra året:

Metoder och arbetssätt för undervisningens planering, genomförande och utvärdering som bidrar till barns och elevers utveckling och lärande.

Anvisningar för sökande 2019 kommer att läggas ut på Skolforskningsinstitutets webbplats www.skolfi.se under februari månad.