Anvisningar för sökande 2019 | Skolforskningsinstitutet

Anvisningar för sökande 2019

Skolforskningsinstitutets utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning öppnade 13 mars kl. 14.00 och stängde 8 maj kl. 14.00.

Anvisningar för sökande finns samlat i dokumentet här nedan.

Så gör du för att söka

Anvisningar för sökande 2019

Ansökan görs i Prisma

Preliminär tidsplan

  • Utlysningen öppnade 13 mars kl. 14.00.
  • Utlysningen stängde 8 maj kl. 14.00.
  • Beslut om vilka som beviljas bidrag kommer att fattas i slutet av oktober.
  • Besluten kommer att meddelas i början av november.