Försöksverksamheten

Försöksverksamheten är ett projekt som har pågått från augusti 2016 till juni 2019. Två grupper av lärare från olika skolor har på ett systematiskt sätt prövat och utvärderat utvalda arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets systematiska översikter. Projektet har varit ett samarbete mellan Skolforskningsinstitutet och Göteborgs universitet.

Kurs i evidensbasering

Lärarna som deltagit i Försöksverksamheten har läst en kurs i evidensbasering (15 hp) under en termin, och under följande termin tillämpat metoder och arbetssätt ur Skolforskningsinstitutets systematiska översikter på sina egna skolor, under vetenskaplig handledning. Som examinationsuppgift har varje deltagare genomfört en studie där en verksamhetsrelevant frågeställning undersökts i syfte att planera ett kommande förändringsarbete. Läs om Göteborgs universitets masterutbildning i evidensbasering.

Undervisning på vetenskaplig grund

En av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter är att göra forskningssammanställningar av forskning kring praktikrelevanta frågor och sprida resultaten. En viktig utgångspunkt i arbetet med dessa sammanställningar är praktikens utmaningar och behov av ny kunskap – vad behövs för att kunna bedriva undervisning på vetenskaplig grund? Lika viktigt är att institutet tar tillvara erfarenheter från skolans praktik då dessa forskningsresultat prövas i en svensk kontext; projektet har varit ett sätt att göra just det.

Lärare berättar

I Försöksverksamhetens andra omgång deltog två lärare från Göteborgs stad, Lina Vleugels från Hvitfeldtska gymnasiet och Stina Källén från Polhemsgymnasiet. Läs gärna vår intervju med dem om hur man kan använda forskningsöversikter i undervisningen.