Försöksverksamheten

Försöksverksamheten är ett projekt där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från Skolforskningsinstitutets kommande systematiska översikter.

Skolforskningsinstitutet har ett samarbete med Göteborgs universitets masterutbildning i evidensbasering. Lärarna som deltar läser en kurs i evidensbasering (15 hp) under en termin, och under följande termin tillämpar deltagarna metoder och arbetssätt ur Skolforskningsinstitutets systematiska översikter på sina egna skolor, under vetenskaplig handledning.

En av Skolforskningsinstitutets huvuduppgifter är att göra forskningssammanställningar över praktiknära forskning och sprida dessa forskningsresultat. En viktig utgångspunkt i arbetet med dessa sammanställningar är praktikens utmaningar och behov av ny kunskap ­– vad behövs för att kunna bedriva undervisning på vetenskaplig grund? Lika viktigt är att institutet tar tillvara erfarenheter från skolans praktik då dessa forskningsresultat prövas i en svensk kontext.

2016 startades vid Skolforskningsinstitutet  därför ett program kallat Försöksverksamheten, där en grupp lärare från olika skolor på ett systematiskt sätt ska pröva och utvärdera utvalda arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter.

Första terminen – utbildning i evidensbasering

Som ett första steg, och som en förberedelse inför det fortsatta arbetet, går deltagarna kursen Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens vid Göteborgs universitet. Som examinationsuppgift genomför varje deltagare en studie där en verksamhetsrelevant frågeställning undersöks i syfte att planera ett kommande förändringsarbete. Här kan du ta del av  presentationer (pdf) av examensarbeten från den första omgången av programmet.

Information om kursen Evidens i praktiken: Förändring av verksamheter utifrån evidens (pdf)

Andra terminen – arbetssätt och metoder prövas

Under den andra terminen väljer deltagarna bland arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter, för att pröva dessa i sina respektive verksamheter. De får vetenskaplig handledning under arbetet.

Vill du veta mer?

Här har vi samlat Försöksverksamhetens vetenskapliga ledare Morten Sagers presentation Evidensbasering i skolans värld: En försöksverksamhet – på riktigt (pdf) samt en gästföreläsning av Julie Watson, Research Lead på Huntington Research School (Storbritannien), på temat Developing your knowledge of evidence in education (pdf).

Två lärare berättar

I en artikel från AcadeMedia berättar två av lärarna i Försöksverksamhetens första omgång, Nicholas Geber och Cristina Jarl från NTI-Gymnasiet i Stockholm, om sina upplevelser av arbetet.

Både Nicholas och Cristina tycker att de utvecklas genom att vara med i Försöksverksamheten.

– Man blir mer medveten om sin undervisning och de val man gör. Jag blir också mer nyfiken på att testa nya saker, våga släppa min planering lite, känna av elevgrupper och se hur saker tas emot. Det låter lite klyschigt, men att ta den tiden till att tänka över sin undervisning är utvecklande. Samtidigt måste man stänga av då och då och köra på sina metoder och arbetssätt, där kan det ibland bli en krock, säger Cristina Jarl.

Läs artikeln på AcadeMedias webbplats