Internationell utblick

På denna sida har vi samlat länkar till internationella organisationer och myndigheter vars roll liknar Skolforskningsinstitutet, och där man som praktiserande inom skolan och förskolan kan hitta relevant forskning, systematiska översikter, tips, råd och praktiska övningar.

danish-school-logo

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning som är del av Århus universitet bildades 2006. Det är ett av de äldsta europeiska forskningsinstituten som arbetar med systematiska översikter inom det utbildningsområde som riktar sig mot både skolans praktiker och politiker.

Besök
eppi-logo

EPPI Centre

EPPI-Centre vid University College London är ett specialiserat institut som arbetar med att ta fram metoder för systematiska översikter och synteser för forskningsevidens samt metoder för hur forskningen kan användas i praktiken.

Besök
campbell-logo

Campbell Collaboration

Campbell Organisation är ett internationellt nätverk av forskare som arbetar med systematiska översikter inom undervisning, sociala insatser och rättsväsendet. Organisationen bildades år 2000 när medlemmar av The Cochrane Collaboration, som är ledande inom arbetet med systematiska översikter inom hälsoforskning, såg ett behov av översikter av forskning inom sociala insatser.

Besök
kunnskapssenter-logo

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning är från och med 1 september 2019 en del av Universitetet i Stavanger (tidigare en del av Norska forskningsrådet).

Besök
eef-logo

Education Endowment Foundation

Education Endowment Foundation är en organisation som arbetar för att bryta länken mellan familjers inkomst och studieframgång. EEF finansierar forskning och publicerar forskningssammanställningar och praktiskt material för lärare inom utbildningsområdet.

Besök