Internationell utblick | Skolforskningsinstitutet

Internationell utblick

Här har vi samlat länkar till internationella organisationer och myndigheter vars roll liknar Skolforskningsinstitutets, och där man som praktiserande inom förskolan och skolan kan hitta relevant forskning, systematiska översikter, råd och praktiska övningar.

Logotyp för Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, som var en del av Århus universitet, stängdes 1 april 2019. Det var ett av de äldsta europeiska forskningsinstituten som arbetade med systematiska översikter inom det utbildningsområde som riktar sig mot både skolans praktiker och politiker. På webbplatsen finns det möjlighet att fortsatt söka efter nyheter och systematiska översikter.

Besök
Logotyp för EPPI Centre

EPPI Centre

EPPI-Centre vid University College London är ett specialiserat institut som arbetar med att ta fram metoder för systematiska översikter och synteser för forskningsevidens samt metoder för hur forskningen kan användas i praktiken.

Besök
Logotyp för Campbell Collaboration

Campbell Collaboration

Campbell Organisation är ett internationellt nätverk av forskare som arbetar med systematiska översikter inom undervisning, sociala insatser och rättsväsendet. Organisationen bildades år 2000 när medlemmar av The Cochrane Collaboration, som är ledande inom arbetet med systematiska översikter inom hälsoforskning, såg ett behov av översikter av forskning inom sociala insatser.

Besök
Logotyp för Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning är från och med 1 september 2019 en del av Universitetet i Stavanger (tidigare en del av Norska forskningsrådet).

Besök
Logotyp för Education Endowment Foundation

Education Endowment Foundation

Education Endowment Foundation är en organisation som arbetar för att bryta länken mellan familjers inkomst och studieframgång. EEF finansierar forskning och publicerar forskningssammanställningar och praktiskt material för lärare inom utbildningsområdet.

Besök