Lärarnätverk

Skolforskningsinstitutets lärarnätverk är ett fristående nätverk med lärare som samverkar med Skolforskningsinstitutet. Nätverket vill skapa kunskap och erfarenhet om hur man på huvudmanna-  och skolnivå organiserar sig för att ge lärare förutsättningar för att bedriva undervisning utifrån en vetenskaplig grund. Dessutom vill nätverket skapa kunskap och erfarenhet om hur lärare, i mötet med elever, kan använda sig av forskning i sin praktik.

Lärarnätverket har en dialog med Skolforskningsinstitutet för att bidra till en ökad förståelse för vad som händer när lärare möter forskning och på så sätt påverka utformning av material för att underlätta användandet. Dessutom har nätverket en rådgivande roll i frågor som berör lärarens vardag.

Vill ni komma i kontakt med Skolforskningsinstitutets lärarnätverk gör ni det via skolfi.lararnatverk@gmail.com