Lärarnätverk

Skolforskningsinstitutets lärarnätverk är ett fristående nätverk med lärare som har deltagit i Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet.

Nätverkets vision är att, utifrån den erfarenhet som försöksverksamheten genererat, skapa kunskap och erfarenhet om hur huvudmän och skolor kan organisera sig för att ge lärare förutsättningar för att bedriva undervisning och genomföra förändringsarbete utifrån en vetenskaplig grund.

Lärarnätverket har en dialog med Skolforskningsinstitutet för att bidra till en ökad förståelse för vad som händer när lärare möter forskning och på så sätt påverka utformningen av institutets material till lärare. Dessutom har nätverket en rådgivande roll mot institutet i frågor som berör lärarens undervisningspraktik.

Lärare som ingår i nätverket:

Sofia Hillenborg, grundskollärare 1–7 och förstelärare Sv/SO, Jönköpings kommun

Stefan Josefsson, grundskollärare 1–7 och förstelärare Ma/NO, Broholmskolan

Annika Linell, grundskollärare 4–9, förstelärare och doktorand på Göteborgs universitet, Ma/NO/Tk, Kungsbacka kommun

Sofie Norburg, grundskollärare 1–7 och förstelärare svenska, Habo kommun

Annika Perlander, gymnasielärare och förstelärare, Ma/Fy, Lerums kommun

Johanna Rahm, universitetsadjunkt i matematik, Högskolan Borås

Magnus Sjölander, gymnasielärare och förstelärare Ma/Sh/Fe/Ped , Järfälla kommun

Vill du komma i kontakt med Skolforskningsinstitutets lärarnätverk, mejla till: skolfi.lararnatverk@gmail.com