Skolforskningsinstitutet fördjupar | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet fördjupar

I serien Skolforskningsinstitutet fördjupar sätter vi forskningen i ett sammanhang, så att de verksamma i skola och förskola ska kunna få fördjupad kunskap om hur forskning kan förstås, värderas och användas.