Skolforskningsinstitutet fördjupar | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet fördjupar

I serien Skolforskningsinstitutet fördjupar sätter vi forskningen i ett sammanhang.

Syftet med rapporterna i serien är att bidra till att lärare i stor utsträckning ska kunna ta del av forskning och i förlängningen använda forskningsresultat för att utveckla sin undervisning.

Målgrupp

Vi riktar oss främst till förskollärare och lärare men även till lärarutbildningen, skolledare och andra verksamma inom skolväsendet som på olika sätt kan främja goda förutsättningar för en undervisning på vetenskaplig grund.