Erfarenheter av att använda forskning för undervisning | Skolforskningsinstitutet

Erfarenheter av att använda forskning för undervisning

Undervisningen i förskola och skola ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund. Det innebär att de metoder och arbetssätt som lärare och förskollärare använder sig av ska baseras på forskningsresultat. Men hur gör man konkret för att använda forskningsresultat för att planera, genomföra och utvärdera sin undervisning?Omslag, bild med frostigt gräs

Skolforskningsinstitutet har därför tagit fram en rapport som bygger på en enkät- och intervjuundersökning om verksammas erfarenheter av att använda forskning vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, i syfte att bidra till förskollärares och lärares gemensamma reflektion och diskussion om användning av forskning som stöd för att utveckla undervisningen. Rapporten riktar sig även till skolledare och huvudmän, för vilka rapporten kan fungera som underlag för att planera hur verksamheten kan organiseras för att främja användning av forskning.

I rapporten tar vi även upp hur vetenskaplig grund kan förstås och vad det innebär att förstå, värdera och använda vetenskaplig kunskap, och ger exempel på forskning som rör verksammas forskningsanvändning.

Läs rapporten i fulltext.

Skolforskningspodden

Lyssna på ett poddavsnitt om lärares erfarenheter av att använda forskning.