Vad kan skolan lära av hjärnforskning? | Skolforskningsinstitutet

Vad kan skolan lära av hjärnforskning?

Hjärnforskning bidrar med kunskap om lärandet som ett biologiskt och kognitivt fenomen som äger rum i individen. Inom forskningsområdet studeras också Bild på omslaget till rapporten. Grästuva och snö. viktiga förutsättningar för att barn och unga ska må bra samt kunna vara koncentrerade och uppmärksamma när de deltar i undervisningen.

Inom såväl forskarsamhället som utbildningsverksamheter diskuteras vilket värde hjärnforskning har – eller kan komma att ha – för förståelsen och utformningen av praktiken. Medan vissa menar att hjärnforskningen har potential att i grunden förändra vårt sätt att förstå utveckling och lärande, hyser andra skepsis.

Skolforskningsinstitutet bedömer att det finns en efterfrågan bland lärare och förskollärare att få en översiktlig introduktion till på vilket sätt hjärnforskning kan vara relevant för dem; därför har vi har tagit fram denna rapport.

Läs rapporten i fulltext.

Skolforskningspodden

Lyssna på ett poddavsnitt om hjärnforskning och varför det är relevant för lärare.