Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar

Internationella forskningsöversikter som vi bedömer vara relevanta för målgrupperna och som håller tillräcklig kvalitet, kan komma ifråga för att sammanfattas och kommenteras. Vi granskar forskningsöversikter men inte de enskilda studier som de bygger på.