Att lära genom att skriva | Skolforskningsinstitutet

Att lära genom att skriva

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt där skrivandets och texternas innehåll och funktion sätts i fokus. För svenska elever har det traditionellt handlat om att lära sig hantverket och att behärska att skriva olika typer av texter, alltså mer om skrivandets form, och skrivande har främst behandlats i ämnena svenska och svenska som andraspråk. De framträdande forskningsresultaten, att skrivande förbättrar elevers ämneskunskaper jämfört med undervisning som har mindre fokus på skrivande, är därför särskilt relevanta för lärare i Sverige. Sammanfattad och kommenterad översikt The effects of writing on learning in Science, Social Studies, and Mathe­matics: A Meta-Analysis. Författare: Steve Graham, Sharlene A. Kiuhara & Meade MacKay. Publicerad i tidsskrift: Review of Educational Research, vol. 90 (2), s.179–226. Publiceringsår: 2020 Översiktens fokus: Effekter av att skriva på elevers ämneskunskaper i NO, SO och matematik. Elevernas ålder: 6–18 år Skolämnen: NO, SO och matematik.

Skrivuppgifter är en stor del av elevers vardag i skolan och forskningsöversiktens resultat visar att elever lär sig ämnesinnehållet bättre när de skriver om ämnet, än när de inte skriver om det. Att skriva är ett användbart verktyg för lärande i de tre ämnena NO, SO och matematik. Bäst resultat blir det när skrivandet är en integrerad del av undervisningen och när skrivuppgiften överensstämmer med lärandemålet.

Omslag, bild med gröna äpplen på träd. Som lärare är det viktigt att göra ett medvetet val av skrivuppgiftens syfte och utformning, samt utgå från det innehåll som ska behandlas och välja en skrivuppgift som passar just det innehållet. Dessutom behöver man ha sina elever och deras olika förutsättningar i åtanke.

Läs rapporten i fulltext.

skolforskningsportalen.se kan man läsa mer om våra forskningssammanställningar. Där finns bland annat intervjuer, artiklar och diskussionsfrågor.