Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik | Skolforskningsinstitutet

Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

Omslag till Sammanfattar och kommenterar: Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematikForskningsöversikten bidrar med kunskap om vilka effekter olika typer av vägledning från läraren har på elevernas utveckling och lärande när de arbetar med undersökningar i naturvetenskap och matematik. Översikten belyser vad lärares vägledning betyder för vad eleverna gör när de undersöker, vad de konkret lyckas åstadkomma och vilka kunskaper de utvecklar vad gäller både traditionellt ämnesinnehåll och förmågan att genomföra undersökningar.

De frågor som besvaras i den kommenterade översikten är:

Korta fakta om den översikt som kommenteras i Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik

  1. Vilka effekter har lärares vägledning på elevernas lärandeaktiviteter, kvaliteten på de produkter som eleverna skapar och elevernas kunskapsresultat när de gör undersökningar?
  2. Finns några samband mellan den typ av vägledning läraren ger och effekterna på elevers utveckling och lärande?
  3. Finns några samband mellan den typ av vägledning läraren ger och elevernas ålder med avseende på hur effektiv vägledningen är?

Läs rapporten i fulltext (pdf).


Skolforskningspodden

Lyssna på ett poddavsnitt om undersökande arbetssätt och lärares vägledning.

Relaterat innehåll

Fördjupande och kompletterande kunskaper om hur lärare kan ge stöd när elever arbetar med undersökningar, främst inom de naturvetenskapliga skolämnena, ges i Lärarens roll när elever arbetar undersökande. Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar 2019:01. Den kommenterade översikten Literature Review: The role of the teacher in inquiry-based education (M. Dobber, R. Zwart, M. Tanis, & B. van Oers, 2017) undersöker också hur lärare kan gå tillväga för att på ett genomtänkt sätt fokusera sin undervisning på kunskapsmål som är viktiga för elever som genomför undersökningar. Författarna presenterar undervisningsstrategier som lärare kan använda för att betona kunskaper om naturvetenskapens karaktär och arbetssätt, ämnesspecifika kunskaper eller kunskaper om elevers grupparbeten och samarbetsprocesser inom dessa.