Kroppsligt lärande i språkdidaktik | Skolforskningsinstitutet

Kroppsligt lärande i språkdidaktik

I den här rapporten sammanfattar och kommenterar vi en systematisk forskningsöversikt som sammanställt forskning om vad som kännetecknar kroppsligt lärande i språkundervisning. Översikten bidrar med en kartläggning över olika aktiviteter i undervisningen som tar sin utgångspunkt i kroppens roll och betydelse för barns och elevers språklärande. Resultaten pekar mot att kroppsligt lärande i undervisningen kan bidra till barns och elevers språklärande samtidigt som de upplever lärandet som mer lustfyllt.

Sammanfattad och kommenterad översikt Embodied learning and teaching approaches in language education: ­A mixed studies review. Författare: Sofia Jusslin, Kajsa Korpinen, Niina Lilja, Rose Martin, Johanna Lehtinen-Schnabel & Eeva Anttila. Publicerad i tidsskrift: Educational Research Review, 100480. Publiceringsår: 2022 Översiktens fokus: Kroppsligt lärande i språkundervisning och språklärande. Elevernas ålder: Förskolan till vuxenutbildning och högre utbildning. Skolämnen: Första- och andraspråk, främmande språk.

Begreppet kroppsligt lärande utgår huvudsakligen från en holistisk förståelse av lärande där kroppen alltid är aktivt engagerad i lärandeprocessen. Att betrakta kroppen som en del av lärandeprocessen, utöver kognitiva processer, innebär att erkänna lärande genom aktivitet och rörelse samt sinnen och upplevelser. Denna förståelse är avgörande för den forskning om språklärande som ingår i översikten som vi här sammanfattar och kommenterar.

Omslagsbild med äppelträd

Många lärare använder sig redan av kroppsligt lärande i sin språkundervisning, exempelvis i form av drama, gester och medvetet kroppsspråk, och kommer troligtvis att känna igen sig i det som beskrivs i denna rapport.

Läs rapporten i fulltext.

skolforskningsportalen.se kan man läsa mer om våra forskningssammanställningar. Där finns bland annat intervjuer, artiklar och diskussionsfrågor.