Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel | Skolforskningsinstitutet

Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

Omslagsbild Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel
Lärar- och elevcentrerad undervisning ska inte betraktas som två ytterligheter som lärare måste välja mellan. Översikten gestaltar lärar- och elevcentrering med hjälp av en femgradig skala för fyra olika undervisnings-aspekter: ledarskap, tempo, planering och individ-anpassning. Olika grader av både lärar- och elevcentrering kan fungera bra och ge effekt på elevers kunskapsutveckling.Korta fakta om den översikt som kommenteras i Lärarcentrerad och elevcentrerad undervisning i samspel

 

Resultaten i översikten visar bland annat att ett i högre grad lärarcentrerat tempo ger goda resultat och att lärare som främjar ett mer elevcentrerat ledarskap och i högre grad individanpassar undervisningsprocesser, i genomsnitt kan förvänta sig en bättre kunskapsutveckling hos sina elever.

Läs rapporten i fulltext (pdf)


Skolforskningspodden

Lyssna på ett poddavsnitt om lärar- och elevcentrerad undervisning.

Lästips

Två tidigare rapporter i serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar berör också undervisning med olika grader av lärarcentrering.
Lärarens roll när elever arbetar undersökande . Rapporten bidrar med kunskaper om aktiva undervisningsstrategier för ett i grunden elevcentrerat arbetssätt.
Effekter av lärares vägledning när elever gör undersökningar – naturvetenskap och matematik. Rapporten visar bland annat att både lärar- och elevcentrerad undervisning kan ge effekt.