Systematiska forskningssammanställningar | Skolforskningsinstitutet

Systematiska forskningssammanställningar

Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar genomförs i projektform. I projektgruppen ingår både externa forskare med särskild ämneskompetens inom forskningssammanställningens område och medarbetare vid institutet.

Arbetsgång

Infografik som visar alla steg från Behovsinventering och förstudie till Sammanställning av resultat och slutsatser.

Vår metod för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och relevans beskrivs på Skolforskningsportalen.