Systematiska forskningssammanställningar | Skolforskningsinstitutet

Systematiska forskningssammanställningar

Visa forskningssammanställningar

 

Projektgrupp och arbetsgång

Skolforskningsinstitutets systematiska forskningssammanställningar genomförs i projektform. I projektgruppen ingår både externa forskare med särskild ämneskompetens inom forskningssammanställningens område och medarbetare vid institutet.Infografik som visar alla steg från Behovsinventering och förstudie till Sammanställning av resultat och slutsatser.Vår metod för att säkerställa vetenskaplig kvalitet och relevans beskrivs på vår webbplats Skolforskningsportalen.