Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap | Skolforskningsinstitutet

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

Bild på informationsbladet, främja studiero
Informationsblad (pdf)
Bild på förstasidan av sammanfattningen, främja studiero
Sammanfattning (pdf)
Bild på omslaget, främja studiero
Fulltext (pdf)

 

Beställ en tryckt översikt kostnadsfritt längst ner på denna sida.


Denna metaöversikt sammanställer översikter som analyserat forskning om hur lärare kan arbeta för att främja studiero i klassrummet. Arbetet med att främja studiero är en del av att skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande. Lärares arbete i klassrummet beskrivs ofta som ett ledarskap i klassrummet och fokus i metaöversikten är på arbetssätt som är inte är bundna till ett visst undervisningsämne. Metaöversikten avser att besvara följande forskningsfråga:

Vad kännetecknar lärares ledarskap som främjar studiero i klassrummet? 

Fokus är på läraren men det betyder inte att vi anser att läraren ensam är ansvarig för att det ska bli studiero, utan att vi velat fokusera på det som läraren kan göra i klassrummet. Vår utgångspunkt för den här metaöversikten är att arbetet med att främja studiero är en integrerad del av att vara lärare, och att ökad kunskap om vad som kan främja studiero kan stödja lärare i det arbetet. 

Huvudsakliga resultat

Främjande av studiero i klassrummet är en komplex uppgift som kräver ett aktivt ledarskap av läraren och som innefattar både proaktiva och reaktiva arbetssätt. Resultaten från de ingående översikterna har sammanställts i sex teman som tillsammans ger en övergripande bild av vad som kännetecknar lärares ledarskap som främjar studiero. Dessa presenteras under sex rubriker. 

  •  Lära känna eleverna och skapa positiva relationer
  •  Välja och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov
  • Förebygga genom tydliga förväntningar och struktur
  • Aktivera eleverna och göra dem delaktiga
  • Stödja och möta beteenden
  • Utvärdera utifrån observationer 

Lärares aktiva ledarskap i klassrummet

Genom att aktivt arbeta med att utveckla klassrumsmiljön och sina egna arbetssätt kan lärare förbättra studieron i klassrummet. För att arbetet med att främja studiero ska bli effektivt och nå alla elever behöver det också anpassas till behoven hos de enskilda ele­verna och till elevgruppen som helhet. I ett sådant arbete för att främja studiero ingår flera delar som kan illustreras i figuren.

Cyklisk process: Lära känna eleverna och skapa positiva relationer. Välja och anpassa arbetssätt utifrån elevernas behov. Förebygga genom tydliga förväntningar och struktur. Aktivera eleverna och göra dem delaktiga. Stödja och möta beteenden. Utvärdera utifrån observationer av elever och egen praktik.  

Projektgrupp

Externa forskare

Annika Lilja, fil.dr,  universitetslektor vid Göteborgs universitet

Marcus Samuelsson, fil.dr, professor vid Högskolan Väst och Linköpings universitet

Från Skolforskningsinstitutet

Elín Hafsteinsdóttir, fil.dr, projektledare

Alva Appelgren, fil.dr, biträdande projektledare

Eva Bergman, informationsspecialist

Maria Bergman (projektassistent 2019–2020)

Catarina Melin (projektassistent 2020–2021)

Diskussionsfrågor

Skolforskningsportalen finns diskussionsfrågor som är tänkta att ge arbetslaget stöd i att skapa förståelse för översiktens resultat och slutsatser i relation till den egna undervisningspraktiken.

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se