Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande | Skolforskningsinstitutet

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande

Bild på infobladets förstasida.
Infoblad (pdf)
Bild på sammanfattningens förstasida.
Sammanfattning (pdf)
Bild på omslaget, träd med röda höstlöv.
Fulltext (pdf)

 

Bilaga 1: Litteratursökning
Bilaga 2: Bedömningsstöd

Beställ en tryckt översikt kostnadsfritt längst ner på denna sida.


Denna systematiska översikt svarar på frågeställningen:

Vad kännetecknar lärares arbete med läxor som kan bidra till likvärdiga förutsättningar för elevers lärande?

De huvudsakliga resultaten

Sammantaget visar resultaten från studierna som ingår i översikten att lärare kan bidra till lik­värdiga förutsättningar för elevers lärande genom att:

  • planera utformningen av läxan
  • ta hänsyn till elevers situation i hemmet
  • följa upp läxarbetet i undervisningen.

I översikten lyfter vi fram några viktiga aspekter av hur lärare kan arbeta för likvärdiga förutsättningar inför, under och efter elevers arbete med läxor.

Utforma läxor för likvärdighet

Det finns argument både för och mot läxor i relation till likvärdighet. Läxor kan exempelvis bidra till att alla får chansen att utvecklas. Vissa elever går självmant hem och repeterar eller ser över det som de inte har förstått. För andra elever ger läxan en bättre uppfattning om vad de ska göra och hur de ska ta sig an uppgifterna, för att utveckla sina kunskaper. Att läraren ger, och tydligt definierar, läxor kan bli ett sätt att hjälpa resurssvaga elever. Läxor kan då bidra till mer likvärdiga förutsättningar för lärande.

Det är inte alltid möjligt att överföra resultat från ett skolsystem, en årskurs eller ett skolämne till ett annat skolsammanhang. Individanpassade läxor och extra stöd kan upplevas orättvisa och stigmatiserande i ett sammanhang, men behöver inte göra det i ett annat. Att utforma läxor som tar elevers olika förutsättningar i beaktande är svårt, och i översikten beto­nas vikten av att undersöka vilken typ av läxa och anpassning som fungerar utifrån elevers olika behov.

Projektgrupp

Externa forskare

Jöran Petersson, docent, Malmö universitet

Max Strandberg, fil.dr, lektor, Stockholms universitet

Från Skolforskningsinstitutet

Alva Appelgren, fil.dr (projektledare juni 2021–april 2022)

Pontus Wallin, fil.dr (biträdande projektledare och projektledare maj 2022–november 2022)

Lisa Jonsson (informationsspecialist och biträdande projektledare maj 2022–november 2022)

Catarina Melin (projektassistent)

Diskussionsfrågor

Skolforskningsportalen finns bland annat diskussionsfrågor som är tänkta att ge stöd för arbetslaget att relatera forskningssammanställningens resultat till undervisningspraktiken.

Beställ

Beställ din översikt som en tryckt bok kostnadsfritt via länken nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande – lärares arbetssätt inför, under och efter läxan

För mer information

Mejla din fråga till: info@skolfi.se