Lättläst | Skolforskningsinstitutet

Lättläst

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet.
Vi stöttar dem som arbetar med utbildning.
Det kan vara inom förskolan, skolan eller vuxenutbildning.
Vi hjälper dem att undervisa med stöd av den forskning som finns.

 

Vi sammanfattar forskning om hur skolan kan arbeta

Vad finns det för forskning som handlar om hur man kan undervisa?
Det behöver de som arbetar i skolan veta.
Då kan de använda den kunskapen när de själva undervisar.
Målet är att forskningen ska hjälpa eleverna att utvecklas.
Det kan finnas flera studier som har kommit fram till olika resultat.
Därför ska skolan använda resultaten från flera studier.
Men en person kan inte ta del av all forskning.
Därför hjälper vi till att sammanfatta den.
Det gör vi med hjälp av vetenskap och tillsammans med forskare.
Vi berättar också hur vi har arbetat.

Våra sammanfattningar kan gälla de här delarna av skolan

  • hela skolan
  • några ämnen i skolan
  • ett särskilt ämne i skolan.

Vi ska vara ett stöd för dem som arbetar i förskolan och skolan.
Därför frågar vi dem vilka ämnen som de vill veta mer om.
Sedan bestämmer vår skolforskningsnämnd vilken forskning vi ska sammanfatta.

Vi delar ut pengar till forskare

En gång om året ger vi pengar till forskare.
Det är vårt vetenskapliga råd som bestämmer vilka som ska få pengar för att forska.
Det går att forska på olika sätt.
Man kan använda olika metoder.
Men forskaren ska alltid samarbeta med förskolan eller skolan.
Då kan skolan bidra med sin kunskap och erfarenhet.
Och de som arbetar i skolan kan vara med och forska.
Forskningen ska hålla hög kvalitet.
Den ska handla om det som ingen annan har forskat om tidigare.
Målet är att forskningen ska göra undervisningen bättre.
Därför måste den handla om det som är viktigt för skolorna.
Skolorna ska ha nytta av resultatet.