Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev skriver vi om aktuell verksamhet och nyheter vid Skolforskningsinstitutet.

Aktuellt nummer

nr 47: Utmaningar och behov i verksamheten är utgångspunkten

  • utlysningen av forskningsbidrag stänger 11 maj
  • vad karaktäriserar forskningen som finansieras?
  • pågående forskningssammanställningar
  • forskarintervjuer i Skolforskningsportalen