Nyhetsbrev | Skolforskningsinstitutet

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev skriver vi om aktuell verksamhet och nyheter vid Skolforskningsinstitutet.

Nyhetsbrev – aktuellt nummer:

  • Totalt 94 ansökningar i årets utlysning av forskningsbidrag
  • Systematisk kartläggning om SNI-undervisning
  • Tre översikter för förskolan
  • Poddavsnitt om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar
  • Lämna förslag och påverka

Tidigare nummer av nyhetsbrevet


Nr 38, mars 2021

Nr 37, februari 2020

Nr 36, december 2020

 

Nr 35, november 2020: Ny översikt om tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa, Skolforskningsinstitutet fördjupar – ny rapportserie, poddavsnitt om laborationer

Nr 34, oktober 2020: Fyra projekt beviljas bidra, förstärkt budget för praktiknära forskning, nationell debatt på temat praktiknära forskning

Nr 33, september 2020: Ny översikt om laborationer i naturvetenskapsundervisningen, Sammanfattar och kommenterar om lärar- och elevcentrerad undervisning i samspel

Nr 32, juni 2020: 7 avsnitt av Skolforskningspodden, systematisk översikt om fritidshem, Att lära på avstånd, artikel om att arbeta med systematiska översikter i förskolan

Nr 31, maj 2020: Stort intresse för utlysningen 2020, två nya poddavsnitt, artikel om betydelsen av stark koppling mellan forskning och praktik, vår verksamhet i coronatid.

Nr 30, mars 2020: Utlysning av forskningsbidrag, vår forskningsprofil, premiär för Skolforskningspodden, fokus på digitala verktyg

Nr 29, februari 2020: Skolforskningsinstitutets fem första år, inspireras med Skolforskningsportalen, aktuell utlysning

Nr 28, december 2019: Läs, lyssna och inspireras med Skolforskningsportalen, nya publikationer sammanfattar och kommenterar, systematisk översikt om studiero

Nr 27, november 2019: 18 miljoner kronor till praktiknära skolforskning, projekt som har beviljats bidrag, inspel till forskningspropositionen

Nr 26, oktober 2019: Symposium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar, påbörjade systematiska översikter, nytt på vår Youtubekanal

Nr 25, augusti 2019: Ny systematisk översikt om individanpassad vuxenutbildning, Almedalsseminarierna i efterhand på vår Facebooksida

Nr 24, juni 2019: Skolforskningsinstitutet på Skolgården i Almedalen, läs om nyckelbegrepp, försöksverksamheten avslutas

Nr 23, maj 2019: Årets utlysning av forskningsbidrag är stängd, förskolan är aktuell: läs systematiska översikter och se föreläsningar

Nr 22, april 2019: Ny systematisk översikt om läsförståelse och undervisning om lässtrategier, utlysning öppen, utvärdering av Skolforskningsinstitutets arbete

Nr 21, mars 2019: Inriktning för 2019 års utlysning, lärarnätverket, systematiska översikter på gång, årsredovisning 2018

Nr 20, februari 2019: Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor, ny systematisk översikt om specialpedagogik, om forskningsöversikter i undervisningen

Nr 19, december 2018: Systematisk översikt om språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet, praktiknära skolforskning och lärarnas betydelse

Nr 18, oktober 2018: Sju forskningsprojekt har beviljats bidrag, videoföredrag om feedback i skrivundervisningen , Skolforskningsinstitutet träffar lärare i Norrbotten

Nr 17, september 2018: Ny systematisk översikt om feedback i skrivundervisningen, systematiska översikter inom matematikundervisning

Nr 16, augusti 2018: Träffa Skolforskningsinstitutets nya direktör, försöksverksamhetens andra omgång

Nr 15, juni 2018: Skolmyndighetsutredningen, konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik

Nr 14, april 2018: Flera översikter på gång, presentation av de fem skolforskningsprojekt, digitaliserad matteundervisning i poddavsnitt, webbplatsen skolfi.se uppdaterad

Nr 13, mars 2018: Utlysning av forskningsbidrag har öppnat, betänkande om praktiknära skolforskning, årsredovisning 2017

Nr 12, februari 2018: Per Thullberg tillträder som vikarierande direktör, nominera lärare till Försöksverksamheten, forskningsledarträff, video: vad kan forskningen leverera?

Nr 11. december 2017: Försöksverksamheten fortsätter, publicerade och kommande systematiska översikter, video: systematiska översikter ut ett lärarperspektiv

Nr 10. oktober 2017: Fem praktiknära skolforskningsprojekt beviljas bidrag, klassrumsdialog i matematikundervisningen: första systematiska översikten är lanserad

Nr 9. oktober 2017: Institutets första systematiska översikter presenteras, video: samtal om hur aktuell forskning sammanfattas för lärare

Nr 8. september 2017: Utveckla undervisningen med stöd av systematiska översikter, yttrande över Skolkommissionens betänkande, forskningsskolor i England

Nr 7. juni 2017: 94 ansökningar i årets utlysning, Försöksverksamhetens uppföljningsmöte, samverkan: Sveriges elevråd SVEA, behovsinventering

Nr 6. mars 2017: Inriktning för 2017 års utlysning, systematisk översikt inriktad på lekens roll i lärandet , budgetunderlag 2018–2020

Nr 5. december 2016: 7 projekt beviljas bidrag, 122 ansökningar kom in, metodsamarbete kring systematiska översikter

Nr 4, september 2016: Försöksverksamhetens uppstartsmöte, det vetenskapliga rådet, pågående översikter

Nr. 3, juni 2016: Utbildningsminister Gustav Fridolin på besök, stort intresse för årets utlysning, skolforskning i Almedalen

Nr. 2, april 2016: Inriktning för årets utlysning, utlysningen är öppen, ordförande i beredningsgruppen tillsatt

Nr 1, mars 2016: Skolforskningsinstitutets uppdrag, systematiska översikter, finansiering av forskning

 

Skolforskningsinstitutet – om oss