Nyhetsbrev | Skolforskningsinstitutet

Nyhetsbrev

I vårt nyhetsbrev skriver vi om aktuell verksamhet och nyheter vid Skolforskningsinstitutet.

Nyhetsbrev – aktuellt nummer:

  • Ny systematisk forskningssammanställning om att främja studiero i klassrummet
  • En översikt om hur läxor kan utformas för att främja likvärdighet har påbörjats
  • Animerad kemi i Skolforskningspodden

Nyhetsbrev nr 42 med bild på en björk med gula löv och text om den nya metaöversikten Främja studiero i klassrummet – lärares ledarskap

Tidigare nummer av nyhetsbrevet

 

 

Nyhetsbrev nr 41 med bild på pojke med en mängd solrosor, samt text om att en ny termin har börjat
Nr 41, augusti 2021
Nyhetsbrev nr 40, foto på hand med fem hallon på fingrarna och text om serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar
Nr 40, juni 2021
Nyhetsbrev nr 39, bild på en äng med gullvivor samt text om årets utlysning om forskningsbidrag
Nr 39, maj 2021

 

Nr 38, mars 2021: Ny systematisk översikt om naturvetenskap i förskolan, utlysningen av forskningsbidrag har öppnat, Deklaration för en stark demokrati

Nr 37, februari 2021: Elevers källkritik i fokus, extra utlysning av forskningsbidrag, poddavsnitt och lunchseminarium om tillgänglig lärmiljö

Nr 36, december 2021: Ny systematisk översikt om kritiskt tänkande och källkritik i samhällskunskapsundervisningen, nytt lärande genom animerad kemi, Forskartorget

Nr 35, november 2020: Ny översikt om tillgänglig lärmiljö i ämnet idrott och hälsa, Skolforskningsinstitutet fördjupar – ny rapportserie, poddavsnitt om laborationer

Nr 34, oktober 2020: Fyra projekt beviljas bidra, förstärkt budget för praktiknära forskning, nationell debatt på temat praktiknära forskning

Nr 33, september 2020: Ny översikt om laborationer i naturvetenskapsundervisningen, Sammanfattar och kommenterar om lärar- och elevcentrerad undervisning i samspel

Nr 32, juni 2020: 7 avsnitt av Skolforskningspodden, systematisk översikt om fritidshem, Att lära på avstånd, artikel om att arbeta med systematiska översikter i förskolan

Nr 31, maj 2020: Stort intresse för utlysningen 2020, två nya poddavsnitt, artikel om betydelsen av stark koppling mellan forskning och praktik, vår verksamhet i coronatid.

Nr 30, mars 2020: Utlysning av forskningsbidrag, vår forskningsprofil, premiär för Skolforskningspodden, fokus på digitala verktyg

Nr 29, februari 2020: Skolforskningsinstitutets fem första år, inspireras med Skolforskningsportalen, aktuell utlysning

Nr 28, december 2019: Läs, lyssna och inspireras med Skolforskningsportalen, nya publikationer sammanfattar och kommenterar, systematisk översikt om studiero

Nr 27, november 2019: 18 miljoner kronor till praktiknära skolforskning, projekt som har beviljats bidrag, inspel till forskningspropositionen

Nr 26, oktober 2019: Symposium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar, påbörjade systematiska översikter, nytt på vår Youtubekanal

Nr 25, augusti 2019: Ny systematisk översikt om individanpassad vuxenutbildning, Almedalsseminarierna i efterhand på vår Facebooksida

Nr 24, juni 2019: Skolforskningsinstitutet på Skolgården i Almedalen, läs om nyckelbegrepp, försöksverksamheten avslutas

Nr 23, maj 2019: Årets utlysning av forskningsbidrag är stängd, förskolan är aktuell: läs systematiska översikter och se föreläsningar

Nr 22, april 2019: Ny systematisk översikt om läsförståelse och undervisning om lässtrategier, utlysning öppen, utvärdering av Skolforskningsinstitutets arbete

Nr 21, mars 2019: Inriktning för 2019 års utlysning, lärarnätverket, systematiska översikter på gång, årsredovisning 2018

Nr 20, februari 2019: Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor, ny systematisk översikt om specialpedagogik, om forskningsöversikter i undervisningen

Nr 19, december 2018: Systematisk översikt om språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet, praktiknära skolforskning och lärarnas betydelse

Nr 18, oktober 2018: Sju forskningsprojekt har beviljats bidrag, videoföredrag om feedback i skrivundervisningen , Skolforskningsinstitutet träffar lärare i Norrbotten

Nr 17, september 2018: Ny systematisk översikt om feedback i skrivundervisningen, systematiska översikter inom matematikundervisning

Nr 16, augusti 2018: Träffa Skolforskningsinstitutets nya direktör, försöksverksamhetens andra omgång

Nr 15, juni 2018: Skolmyndighetsutredningen, konferens om den praktiknära skolforskningens teori och praktik

Nr 14, april 2018: Flera översikter på gång, presentation av de fem skolforskningsprojekt, digitaliserad matteundervisning i poddavsnitt, webbplatsen skolfi.se uppdaterad

Nr 13, mars 2018: Utlysning av forskningsbidrag har öppnat, betänkande om praktiknära skolforskning, årsredovisning 2017

Nr 12, februari 2018: Per Thullberg tillträder som vikarierande direktör, nominera lärare till Försöksverksamheten, forskningsledarträff, video: vad kan forskningen leverera?

Nr 11. december 2017: Försöksverksamheten fortsätter, publicerade och kommande systematiska översikter, video: systematiska översikter ut ett lärarperspektiv

Nr 10. oktober 2017: Fem praktiknära skolforskningsprojekt beviljas bidrag, klassrumsdialog i matematikundervisningen: första systematiska översikten är lanserad

Nr 9. oktober 2017: Institutets första systematiska översikter presenteras, video: samtal om hur aktuell forskning sammanfattas för lärare

Nr 8. september 2017: Utveckla undervisningen med stöd av systematiska översikter, yttrande över Skolkommissionens betänkande, forskningsskolor i England

Nr 7. juni 2017: 94 ansökningar i årets utlysning, Försöksverksamhetens uppföljningsmöte, samverkan: Sveriges elevråd SVEA, behovsinventering

Nr 6. mars 2017: Inriktning för 2017 års utlysning, systematisk översikt inriktad på lekens roll i lärandet , budgetunderlag 2018–2020

Nr 5. december 2016: 7 projekt beviljas bidrag, 122 ansökningar kom in, metodsamarbete kring systematiska översikter

Nr 4, september 2016: Försöksverksamhetens uppstartsmöte, det vetenskapliga rådet, pågående översikter

Nr. 3, juni 2016: Utbildningsminister Gustav Fridolin på besök, stort intresse för årets utlysning, skolforskning i Almedalen

Nr. 2, april 2016: Inriktning för årets utlysning, utlysningen är öppen, ordförande i beredningsgruppen tillsatt

Nr 1, mars 2016: Skolforskningsinstitutets uppdrag, systematiska översikter, finansiering av forskning

 

Skolforskningsinstitutet – om oss