Om oss | Skolforskningsinstitutet

Om oss

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Det gör vi genom att:

  • sammanställa forskningsresultat
  • fördela forskningsbidrag för praktiknära forskning.

För att kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt för vi dialog med förskolans och skolans verksamma, forskarsamhället samt andra myndigheter och organisationer.

Läs, lyssna och inspireras. Skolforskningsportalen är ett användbart och inspirerande verktyg för alla verksamma i skolan och förskolan. Här har vi samlat olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära sig mer om våra systematiska översikter och andra forskningssammanställningar.