Forskningssekreterare

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och att finansiera praktiknära skolforskning. Målgruppen för institutets verksamhet är förskollärare och lärare samt andra verksamma inom skolväsendet.

På institutet i Solna strand är vi i dag 16 medarbetare, varav cirka hälften är disputerade forskare. Vi engagerar dessutom externa forskare i våra projekt. Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter, en kreativ arbetsmiljö och viss flexibilitet att förlägga delar av arbetstiden i hemmet.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter består både i att hålla ihop processen kring institutets utlysning av forsk­ningsbidrag och av uppgifter av mer strategisk och analytisk karaktär. Arbetet med utlysningen genomförs med stöd av ansökningssystemet Prisma.

Forskningssekreteraren tar årligen ta fram underlag till Skolforsknings­nämnden inför beslutet om inriktning för utlys­ningen av forsknings­bidrag. Du tar även fram förslag till myndighetschefens beslut om anvisningar för den årliga utlysningen respektive till sammansättning av beredningsgruppen för utlysningen. En viktig uppgift är sedan att hålla ihop processen från utlysning, via beredningsgruppens arbete till slutligt beslut av institutets vetenskapliga råd. Arbetet med beredningsgruppen sker i nära samverkan med beredningsgruppens ordförande.

I ditt uppdrag ingår även att årligen följa upp bidragsansökningarna samt att göra djupare analyser av främst redan genomförda projekt. Du har även viss kontakt med pågående projekt, deltar i institutets forsk­ningskommunikation samt har en central roll i att genomföra konferenser eller symposier om praktiknära skolforskning. Du kommer även arbeta med frågor om etik, öppen tillgång och öppna data.

Som forskningssekreterare kommer du även att ha uppgifter inom institutets övriga kärnverksamhet. I vårt uppdrag ingår att sammanställa och tillgängliggöra forskningsresultat om metoder och arbetssätt i under­visningen, i form av systematiska forskningssammanställningar och andra typer av produkter. Du kan delta i andras projekt eller själv projektleda ett sådant arbete.

I arbetet med institutets forskningsfinansiering samarbetar du främst med beredningsgruppen som består av forskare från olika lärosäten. I arbetet med forskningssammanställningar ingår du i en större arbetsgemenskap internt. Regelbundna metodmöten utgör ett viktigt forum för att dela kunskap och i seminarieform diskutera metodfrågor generellt och kopplat till arbetet med specifika projekt. Det gäller även erfarenheter från och frågor om forskningsfinansieringen. Arbetet innebär externa kontakter med professionen, forskarsamhället och andra myndigheter.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Som forskningssekreterare ska du ha en avslutad forskar­utbildning inom relevant område i relation till myndighetens verksam­hetsområde, gärna inom det utbildningsvetenskapliga fältet.

Du ska vara analytisk och ha lätt för att sätta dig in i nya kunskapsområ­den, vara väl förtrogen med vetenskaplig text samt vara noggrann och resultat­inriktad.

Erfarenhet av arbete med forskningsfinansiering och forsknings­administration värderas högt.

Du ska vidare ha

  • förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat och kunna hantera stora informationsmängder
  • förmåga att arbeta självständigt
  • förmåga att samarbeta med andra och att bygga nätverk
  • förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Det är meriterande om du har

  • breda kunskaper om olika forskningsmetoder
  • tidigare erfarenhet av att arbeta med systematiska forsknings­sammanställningar
  • arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
  • arbetat som projektledare.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Tjänsten är en tillsvidaretjänst med tillträde efter överenskommelse. För denna tjänst kommer Skolforskningsinstitutet tillämpa sex månaders provanställning.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kanslichef Eva Wallberg, e-post: eva.wallberg@skolfi.se, tel: 08-523 29 801, direktör Camilo von Greiff, e-post: camilo.von.greiff@skolfi.se, tel: 08-523 29 820 eller Anna Hedman (SACO), e-post: anna.hedman@skolfi.se, tel: 08-523 29 805.

Ansökan

Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast den 14 december 2022.

Mejla din ansökan till info@skolfi.se, bifoga personligt brev och CV. Ange Dnr Skolfi 2022/85 Ansökan forskningssekreterare i ämnesraden.

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.