Integritetspolicy | Skolforskningsinstitutet

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PuL). Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet och informerar om förordningen på sin webbplats.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in personuppgifter på webbplatserna www.skolfi.se och www.skolforskningsportalen.se och hur de behandlas.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av data är Skolforskningsinstitutet, organisationsnummer 202100-6602, Box 1009, 171 21 Solna .

Du kan kontakta oss på info@skolfi.se om du har frågor om dina personuppgifter. På dataskyddsombud@skolfi.se når du vårt dataskyddsombud.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter som institutet samlar in via denna webbplats är de du anger vid registrering för nyhetsbrevutskick, vid beställning av trycksaker och vid anmälan av förslag till forskningssammanställningar. Vi kan även komma att samla in personuppgifter som fotografier, ljud- och videoupptagningar i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra evenemang.

E-postadress som lämnas vid prenumeration av nyhetsbrevet sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tas dina personuppgifter bort.

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress som lämnas vid beställning av trycksaker sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket.

Behandling av personuppgifter vid prenumerationer och beställning är nödvändig för dialogen med förskolans och skolans verksamma, forskarsamhället samt andra myndigheter och organisationer.

Namn, e-postadress och egenskap (till exempel lärare, forskare, förälder) som lämnas vid förslag till forskningssammanställning sparar vi under arton månader, det vill säga under tiden som arbetet med att planera för kommande översikter pågår. Behandlingen är nödvändig för att utveckla och förbättra våra översikter.

Namn, e-postadress och egenskap (till exempel titel och ämne) som lämnas vid anmälan till lärarpanelen sparar vi så länge som du deltar i panelen. När du avanmäler dig tas dina personuppgifter bort. Behandlingen är nödvändig för dialogen med de verksamma.

Skolforskningsinstitutet lämnar inte personuppgifter till tredje part.

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig och du har även rätt att begära rättelse eller radering av inkorrekta personuppgifter. Du kan också invända mot viss typ av behandling av personuppgifterna. På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats finns information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbiträden

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner. Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med tjänster för nyhetsbrev, webbplats, utskick och distribution. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden.

Offentlighetsprincipen

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Kakor på www.skolfi.se och www.skolforskningsportalen.se

På Skolforskningsinstitutets webbplatser används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator. De används främst för att förbättra webbplatsen för besökaren. På Post- och telestyrelsens webbplats finns information om hur kakor fungerar samt vilka lagar och regler som gäller. Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar. Hos Google finns ett tillägg till webbläsaren som blockerar kakor.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-06-09. Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av policyn finns alltid på vår webbplats www.skolfi.se. Om integritetspolicyn förändras väsentligt kan vi också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på webbplatsen.