Forskare/projektledare (vikariat)

OBS! Ansökningstiden har gått ut för denna tjänst.

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att samman­ställa forskningsresultat och att finansiera praktiknära skolforskning. På institutet i Solna strand är vi i dag 15 medarbetare, varav cirka hälften är disputerade forskare. Vi engagerar dessutom externa forskare i våra projekt.

Arbetsuppgifter

Som forskare/projektledare har du en viktig roll i att driva och utveckla institutets arbete med att sammanställa och tillgängliggöra forskningsresultat om metoder och arbetssätt i undervisningen. Målgruppen för institutets sammanställningar är förskollärare och lärare samt andra verksamma i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Du kommer att arbeta med olika forskningssammanställningar, till exempel genomföra systematiska översikter (systematic reviews) eller validera befintliga internationella forskningsöversikter med avseende på forskningskvalitet och relevans för det svenska skolväsendet. Du kommer även att arbeta med behovsinventering och delta i institutets metodutvecklingsarbete och övriga projekt.

Uppdraget som forskare/projektledare innebär att du

 • ansvarar för planering och genomförande av projekt
 • leder och samordnar projektgrupper med medarbetare från institutet och externa experter/forskare
 • svarar för att resultaten sammanställs och medverkar till att de presenteras på ett, för de verksamma inom skolväsendet, användbart sätt
 • medverkar vid insatser för att sprida och tillgängliggöra resultaten.

Som forskare/projektledare deltar du även i andra medarbetares projekt samt i institutets arbete med att besvara remisser och i andra, ofta mer interna, processer vid myndigheten.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kvalifikationskrav

Som forskare/projektledare ska du ha en avslutad forskarutbildning med relevant ämnesinriktning i förhållande till institutets uppdrag, t.ex. med inriktning på pedagogik, ämnesdidaktik, pedagogiskt arbete eller motsvarande. Även annan beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig utbildningsbakgrund kan komma ifråga. Du ska även ha erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor, inom ramen för din forskningsverksamhet, från förskola, skola eller vuxenutbildning eller från relevant myndighet eller organisation.

Du ska vara analytisk och ha lätt för att sätta dig in i nya kunskapsområden samt ha ett uttalat intresse för metodfrågor och ett öppet förhållningssätt till olika forskningsansatser samt vara noggrann och resultatinriktad.

Du ska vidare ha

 • förmåga att arbeta självständigt samt att planera både ditt eget och projekts utveckling och genomförande
 • förmåga att samarbeta konstruktivt med andra och att inspirera medlemmarna i ditt projekt
 • förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat och kunna hantera stora informationsmängder
 • god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift, både på svenska och engelska
 • god social förmåga.

Det är meriterande om du har

 • kunskap om både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
 • tidigare erfarenhet av att arbeta med systematiska översikter eller andra typer av forskningssammanställningar
 • erfarenhet av arbete med utlysning och fördelning av forskningsbidrag eller av att ha sökt sådan finansiering
 • arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
 • arbetat som projektledare.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Vi söker en vikarie för en medarbetare som är tjänstledig i sex månader från och med 1 november 2019 för att pröva en annan tjänst. Tillträde efter överenskommelse. Tjänsten kan komma att utannonseras som tillsvidaretjänst vid senare tillfälle. Tjänsten är för närvarande direkt underställd institutets direktör.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa kanslichef Eva Wallberg tel: 08-523 29 801, Maria Bergman tel: 08-523 29 817 (SACO) och Elín Hafsteinsdóttir 08-523 29 815 (ST).

Ansökan

Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast den 16 september 2019.

Mejla din ansökan till info@skolfi.se, bifoga personligt brev och merit­förteckning. Ange Dnr Skolfi 2019/36 Ansökan forskare i ämnesraden.

Kommunikation med sökande kommer i huvudsak att ske via e-post. Information om i vilken fas rekryteringen befinner sig i kommer att lämnas på institutets webbplats.

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.