Redaktör/kommunikatör – tjänsten är nu tillsatt

Beslut om anställning som vikarie som redaktör/kommunikatör

Beslutande

Eva Wallberg, kanslichef/stf. direktör

Övriga som deltagit i handläggningen

Eva Grönlund, kommunkationschef

Beslut

Anna Andersson anställs som vikarie på tjänsten som redaktör/kommunika­tör vid Skolforsknings­institutet från och med den 22 oktober 2018 tills vidare så länge Anna Hedman är föräldraledig, dock längst till och med den 30 juni 2019.

Anslaget på Skolforskningsinstitutets anslagstavla den 19 oktober 2018.

Hur man överkagar beslut

Den som vill överklaga beslutet om anställning ska skriva till Skolforsk­ningsinstitutet, Box 1009, 171 21 Solna. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange beslutets dnr samt vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta. Institutet måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då detta beslut anslagits på institutets anslagstavla.

Skolforskningsinstitutet skickar överklagandet vidare till Statens över­klagandenämnd för prövning.