Skolforskningsinstitutet ska växa och söker nu flera forskare/projektledare | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet ska växa och söker nu flera forskare/projektledare

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och att finansiera praktiknära skolforskning. Målgruppen för institutets verksamhet är förskollärare och lärare samt andra verksamma i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. På institutet i Solna strand är vi i dag 15 med­arbetare, varav cirka hälften är disputerade forskare.

Utökat anslag gör att vi behöver växa under det kommande dryga året. Vi påbörjar nu arbetet med att rekrytera flera forskare/projektledare.  Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter, en kreativ arbetsmiljö och möjlighet att förlägga delar av arbetstiden på distans.

Arbetsuppgifter

Som forskare/projektledare har du en viktig roll i att driva och utveckla institutets arbete med att sammanställa och tillgängliggöra forsknings­resultat om metoder och arbetssätt i undervisningen. Du kommer att arbeta med olika systematiska forskningssammanställningar, till exempel systematiska översikter, och med våra andra typer av publikationer. Du kommer även att arbeta med behovsinventering och delta i institutets metodutvecklingsarbete och övriga uppdrag och projekt.

Uppgifterna som forskare/projektledare innebär bland annat att

 • ansvara för planering och genomförande av projekt
 • leda och samordna projektgrupper med medarbetare från institutet och externa experter/forskare
 • svara för att resultaten sammanställs och medverka till att de presenteras på ett, för de verksamma inom skolväsendet, användbart sätt
 • delta i institutets forskningskommunikation.

Som forskare/projektledare deltar du även i till exempel andra medar­betares projekt, i andra typer av uppdrag, i institutets arbete med remisser och i interna processer vid myndigheten.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Som forskare/projektledare ska du ha en avslutad forskarutbildning med relevant ämnesinriktning i förhållande till institutets uppdrag, till exem­pel med inriktning på didaktik, pedagogik, specialpedagogik, pedagogiskt arbete eller motsva­rande. Även annan avslutad forskarutbildning kan komma ifråga.

Du ska vara analytisk och ha lätt för att sätta dig in i nya kunskapsområ­den, vara noggrann och resultatinriktad samt ha ett uttalat intresse för metodfrågor, även i de fall de är nya för dig.

Du ska vidare ha

 • förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat och kunna hantera stora informationsmängder
 • förmåga att arbeta självständigt samt att planera både eget arbete och projekts utveckling och genomförande
 • förmåga att samarbeta med andra och att inspirera medlemmarna i projektet
 • god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor, inom ramen för din forskningsverksamhet, från förskola, skola eller vuxenutbildning eller från relevant myndighet eller organisation värderas högt.

Det är meriterande om du exempelvis har

 • erfarenheter av att arbeta med systematiska forskningssammanställningar
 • breda kunskaper om olika forskningsmetoder
 • djupa kunskaper om kvalitativa metoder
 • djupa kunskaper om kvantitativa metoder
 • kunskaper i statistik
 • arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
 • arbetat som projektledare.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Institutet avser att nu anställa 2–4 nya medarbetare. Tjänsterna är tillsvidaretjänster med tillträde efter överenskommelse. För dessa tjänster kan Skolforskningsinstitutet komma att tillämpa sex månaders prov­anställning.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vikarierande direktör Eva Wallberg, e-post: eva.wallberg@skolfi.se, tel: 08-523 29 801, kanslichef Maria Edenholm Oscarson, e-post: maria.edenholm.oscarson@skolfi.se, tel: o8-523 29 823 eller Anna Hedman (SACO), e-post: anna.hedman@skolfi.se, tel: 08-523 29 805.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Ansökan

Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast den 13 december 2023.

Mejla din ansökan till info@skolfi.se, bifoga personligt brev och CV. Ange Dnr Skolfi 2023/86 Ansökan forskare/projektledare i ämnesraden.

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.