Skolforskningsinstitutet söker en utredare/informationsspecialist | Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet söker en utredare/informationsspecialist

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Det gör vi genom att sammanställa forskningsresultat och att finansiera praktiknära skolforskning. Målgruppen för institutets verksamhet är förskollärare och lärare samt andra verksamma i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. På institutet i Solna strand är vi i dag 16 med­arbetare, varav cirka hälften är disputerade forskare.

Utökat anslag gör att vi ska växa och vi behöver nu rekrytera en utredare/informationsspecialist. Vi erbjuder stimulerande arbets­uppgifter, en kreativ arbetsmiljö och möjlighet att förlägga delar av arbetstiden på distans.

Arbetsuppgifter

De systematiska forskningssammanställningarna genomförs i projektform, både med intern personal och externa forskare. Som informationsspecialist ingår du i projekten och har en central roll i att säkra att god kvalitet uppnås i de omfattande litteratursökningar som genomförs. Som informationsspecia­list i projekten hos oss arbetar du huvudsakligen med

 • att planera, genomföra och dokumentera litteratursökningarna i samarbete med projektledaren och de externa forskarna
 • referensbiblioteken och flödesschemat
 • urvalsprocessen av litteratur, i synnerhet grovgallring av abstracts, i samarbete med projektledare.

Du kommer även att arbeta med mindre omfattande sökningar i andra typer av projekt och metodutveckling i relation till arbetet med sökningar. Informationsspecialisten har ett generellt ansvar för att följa upp och utvärdera institutets vetenskapliga litteraturdatabaser och tidskrifts­prenumerationer.

Eftersom Skolforskningsinstitutet är en liten myndighet kommer du att få möjlighet att också delta i andra typer av arbetsuppgifter och projekt än systematiska forskningssammanställningar, till exempel genom att hålla i arbetet med att sammanfatta och kommentera redan publicerade forskningsöversikter eller att undersöka förutsättningarna för att genomföra en systematisk forskningssammanställning inom ett område. Det kan även handla om arbete med behovsinventering, metodstöd till andra myndigheter eller att delta i institutets övergripande metodutveck­ling.

Du kan även bidra med andra uppgifter, både administrativa och analy­tiska, inom ramen för projektens analys- och syntesarbete, rapport­skrivande och forskningskommunikation.

Vi söker dig som vill

 • arbeta med omfattande, systematiska litteratursökningar kopplade till olika projekt
 • ansvara för och delta i förvaltning och utveckling av institutets data­baser och prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter
 • ta ett utökat ansvar för andra utredande arbetsuppgifter och projekt
 • medverka i det övergripande utvecklingsarbetet av, och i andra arbets­uppgifter inom, myndigheten.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kvalifikationskrav

 • akademisk examen i biblioteks- och informations­vetenskap eller annan relevant akademisk utbildning
 • erfarenhet av kvalificerade sökningar i vetenskapliga litteratur­databaser
 • god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift.

Det är dessutom meriterande om du har

 • kunskap om arbete med systematiska forskningssammanställningar
 • erfarenhet av att arbeta med omfattande sökuppdrag
 • erfarenhet av att hantera och förhandla avtal för databaser och tidskriftspaket
 • arbetat med frågor med anknytning till förskola och skola
 • erfarenhet av att arbeta med forskningslitteratur inom utbild­ningsvetenskap
 • erfarenhet av utredande arbete
 • erfarenhet av att leda projekt, eller motsvarande arbete
 • arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
 • erfarenhet av referenshanteringsprogram, till exempel EndNote.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egen­skaper. Du kommer att arbeta i projekt och därför är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga samtidigt som du trivs med att arbeta själv­ständigt. Du är även noggrann, effektiv och resultat­inriktad.

Tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överens­kommelse. Skolforskningsinstitutet kommer att tillämpa sex månaders prov­anställning för denna tjänst.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta kanslichef Maria Edenholm Oscarson tel: 08-523 29 823 eller forskningsredaktör/kommuni­katör Anna Hedman tel: 08-523 29 816 (SACO). Mer specifika frågor om tjänstens innehåll kan ställas till utredare/informationsspecialist Lisa Jonsson tel: 08-523 29 813 eller utredare/informationsspecialist Eva Bergman tel: 08-523 29 803.

Ansökan

Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast 14 maj 2024.

Mejla din ansökan till info@skolfi.se, bifoga personligt brev och CV. Ange Dnr Skolfi 2024/51 Ansökan utredare/informa­tionsspecialist i ämnesraden.

Vi undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.