Status för rekrytering

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss när det gäller eventuella vakanser. När rekryteringen är avslutad offentliggörs det på Skolforskningsinstitutets webbplats och anslagstavla.

Vikarie som redaktör/kommunikatör

Tjänsten tillsatt med sökande: Anna Andersson

Beslut anslaget på webbplatsen och anslagstavlan: 2018-10-19