Status för rekrytering

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss när det gäller eventuella vakanser. När rekryteringen är avslutad offentliggörs det på Skolforskningsinstitutets webbplats och anslagstavla.

Utlysning 19 augusti 2019: Forskare/projektledare (vikariat), sista ansökningsdag 16 september 2019