Status för rekrytering | Skolforskningsinstitutet

Status för rekrytering

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss när det gäller eventuella vakanser. När rekryteringen är avslutad offentliggörs det på Skolforskningsinstitutets webbplats och anslagstavla.

20 november 2023  –  Utlysning av lediga tjänster: Flera forskare/projektledare