Status för rekrytering

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss när det gäller eventuella vakanser. När rekryteringen är avslutad offentliggörs det på Skolforskningsinstitutets webbplats och anslagstavla.

Forskare/projektledare (vikariat), dnr Skolfi 2019/36

Skolforskningsinstitutet har den 28 oktober 2019 beslutat att anställa Ilana Manneh som forskare/projektledare (vikariat).