Vi söker forskare/projektledare

Arbetsuppgifter

Som forskare/projektledare får du en viktig roll i att driva och utveckla institutets arbete med att sammanställa och tillgängliggöra forskningsresultat om metoder och arbetssätt i undervisningen. Målgruppen för institutets sammanställningar är förskollärare och lärare samt andra verksamma i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Du kommer att arbeta med olika forskningssammanställningar, till exempel göra systematiska översikter (systematic reviews) eller validera befintliga internationella forskningsöversikter med avseende på forskningskvalitet och relevans för det svenska skolväsendet. Du kommer även att arbeta med förstudier och delta i institutets metodutvecklingsarbete och övriga projekt.

Uppdraget som forskare/projektledare innebär att du

 • ansvarar för planering och genomförande av projekt
 • leder och samordnar projektgrupper med medarbetare från institutet och externa experter/forskare
 • svarar för att resultaten sammanställs och medverkar till att de presenteras på ett, för de verksamma inom skolväsendet, användbart sätt
 • medverkar vid insatser för att sprida och tillgängliggöra resultaten.

Som forskare/projektledare deltar du även i andra medarbetares projekt samt i institutets arbete med att besvara remisser och i andra, ofta mer interna, processer vid myndigheten.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Kvalifikationskrav

Som forskare/projektledare ska du ha en avslutad forskarutbildning med relevant ämnesinriktning i förhållande till institutets uppdrag, t.ex. med inriktning på pedagogik, ämnesdidaktik, pedagogiskt arbete eller motsvarande. Även annan beteendevetenskaplig eller samhällsvetenskaplig utbildningsbakgrund kan komma ifråga. Du ska även ha erfarenhet av att arbeta med utbildningsfrågor, inom ramen för din forskningsverksamhet, från förskola, skola eller vuxenutbildning eller från relevant myndighet eller organisation.

Du ska vara analytisk och ha lätt för att sätta dig in i nya kunskapsområden samt ha ett uttalat intresse för metodfrågor och ett öppet förhållningssätt till olika forskningsansatser samt vara noggrann och resultatinriktad.

Du ska vidare ha

 • förmåga att arbeta självständigt samt att planera både ditt eget och projekts utveckling och genomförande
 • förmåga att samarbeta konstruktivt med andra och att inspirera medlemmarna i ditt projekt
 • förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat och kunna hantera stora informationsmängder
 • god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift, både på svenska och engelska
 • god social förmåga.

Det är meriterande om du har

 • kunskap om både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder
 • tidigare erfarenhet av att arbeta med systematiska översikter eller andra typer av forskningssammanställningar
 • kunskaper i statistisk metod
 • arbetat med metod- eller kvalitetsutveckling
 • arbetat som projektledare
 • kunskaper i andra språk än svenska och engelska.

 

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Övrigt

Vi söker medarbetare för tillsvidareanställning på heltid.  För tillsvidaretjänster tillämpar Skolforskningsinstitutet sex månaders provanställning.

Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Skolforskningsinstitutet strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa kanslichef Eva Wallberg tel. 08-523 29 801, programansvarig Johan Wallin tel. 08-523 29 810 (SACO) och Karolina Fredriksson 08-523 29 806 (ST).

Ansökan

Ansökan ska vara Skolforskningsinstitutet tillhanda senast 2 maj 2018.

Mejla din ansökan till info@skolfi.se, bifoga personligt brev och meritförteckning. Ange Dnr Skolfi 2018/24 Ansökan forskare i ämnesraden.