Organisation | Skolforskningsinstitutet

Organisation

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet. Vid institutet finns två beslutande organ – Skolforskningsnämnden och Vetenskapliga rådet.