Övriga skrivelser

Här kan du ladda ner de skrivelser som Skolforskningsinstitutet skickar till utredningar, övriga myndigheter och organisationer.

För yttranden till regeringen över betänkanden som berör institutets ansvarsområde, se fliken Remissvar.

Yttrande över Förslag till reviderad läroplan för förskolan

2018-01-31
Skrivelse till: Skolverket (2017:783)

Skrivelse till Skolmyndighetsutredningen

2017-07-03
Skrivelse till: Skolmyndighetsutredningen (U2017:04)