Regeringsuppdrag

I ändringsbeslut 151022 – Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Skolforskningsinstitutet gav regeringen institutet i uppdrag att till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) inkomma med förslag på ledamöter till det vetenskapliga rådet vid myndigheten senast den 1 december 2015.

Förslag vetenskapligt råd (pdf)