Skolforskningsinstitutet i media

2018

”Hallå där Karolina Fredriksson”, Pedagogiska magasinet

”Studier ska hjälpa lärare”, Origo

Adamson: Ifous otydlighet leder till förvirring. Altinget

2017

”Skolforskningsinstitutet: Smala digitala resurser gör nytta i matte”, Lärarnas tidning

Svar från Skolforskningsinstitutet på Levinssons artikel, Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Kan och bör systematiska översikter adressera frågor om vad som är utbildningsmässigt önskvärt? Debattartikel och slutreplik  samt svar från Sølvi Lillejord och Lena Adamson, Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

”Risk att intresset för forskning minskar” Dagens Samhälle 

Signalerar regeringen en stor lärarutbildningsreform? Universitetsläraren

Carlgren: ”oacceptabelt agerande” Altinget

”Varför använder regeringen inte egna myndigheten?” Altinget

Forskning med och för lärare, blogginlägg av Lena Adamson för Lärlabbet, UR

Lärlabbet, tema: forskning i klassrummet, UR

Lärare är med och tar in forskningen i klassrummet, AcadeMedia

Lunchekot 2017-01-08, Lena Adamson om lärarutbildningen, Sveriges Radio

Myndighet vill se mer pengar till skolforskning, Sveriges Radio

Minister: Vi kan inte ha för splittrad finansiering, Sveriges Radio

2016

Government tables plans to strengthen research quality, University World News

Högskolan Kristianstad får 4,4 miljoner i forskningsmedel, Lokaltidningen Kristianstad

Miljonregn över skolforskare, Norra Skåne

4,4 miljoner kronor i beviljade forskningsmedel, MyNewsdesk/Högskolan Kristianstad

Forskare får 3,9 miljoner, Värmlands Folkblad

Miljoner till forskning om datorer på matten, Nerikes Allehanda

3,9 miljoner till forskning om skolundervisning, IT-pedagogen

Så ska datorn användas på mattelektionen – Navets skola med i forskning, Örebrokuriren 

Miljoner till skolforskning, Nya Wermlands-Tidningen

Fyra frågor till Niklas Pramling, Göteborgs Universitet

Utbildningsförvaltningen får del av skolforskningspengar, MyNewsdesk/Stockholms stad

Många vill forska praktiknära om skolan, Lärarnas tidning

Låt lärare vara med och forska, MyNewsdesk/AcadeMedia

Vad är en lämplig lärare? Skolministeriet/UR

Nobel decision paves way for advanced research centre, University World News

Regeringen uppmanas skapa fakultet för utbildningsvetenskap, Lärarnas tidning

Lärarutbildningen behöver ges en vetenskaplig grund, DN debatt

Skolforskning ska komma närmare läraren, Alltinget: Utbildning

Direktör Lena Adamson om kommunikologi i Vetenskapsradions veckomagasin

2015

Lena Adamson om evidensbaserad skola i Skolministeriet Utbildningsradion

Ny myndighet ska bidra till bättre undervisning, Lena Adamson i Skolvärlden

Långsam start för ny myndighet, Lena Adamson i SkolLedaren

Professor i didaktik leder Skolforskningsnämnden, Per-Olof Wickman i Lärarnas Nyheter

Vi ska inte berätta hur lärare ska arbeta – Lena Adamson i Lärarnas tidning