Utvärderingar och uppföljningar

Skolforskningsinstitutet har gett professor Lars Geschwind i uppdrag att utvärdera arbetet med forskningsfinansiering samt docent Ingemar Bohlin i uppdrag att utvärdera arbetet med systematiska översikter.