Om webbplatsen

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. Webbplatsen www.skolfi.se är myndighetens främsta kanal för extern kommunikation.

För att tillgängliggöra informationen på webbplatsen är www.skolfi.se utvecklad i enlighet med riktlinjer som anges av WCAG 2.0 och de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbplatsen visas bäst i de senaste webbläsarna som har stöd för XHTML (som strukturerar innehållet) och CSS (stilmallar för färger, storlekar och format) och är testad för att fungera med Google Chrome, Internet Explorer, Safari och Mozilla Firefox. Webbplatsen är anpassad för att fungera lika bra på en dator som på surfplatta och mobiltelefon.

Webbplatsen har WordPress som plattform och följer HTML5-standarden. Javascipt används för en förbättrad funktionalitet för webbformulär, videovisning och sökfunktion.

Kakor på www.skolfi.se

På Skolforskningsinstitutets webbplats används kakor.

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator. De används främst för att förbättra webbplatsen för besökaren. På Post- och telestyrelsens webbplats finns information om hur kakor fungerar samt vilka lagar och regler som gäller.

Stäng av kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av dem i din webbläsares säkerhetsinställningar.

Hos Google finns ett tillägg till webbläsaren som blockerar kakor.

Statistik med hjälp av Google Analytics

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur besökaren använder skolfi.se. Informationen som sparas via kakor vidarebefordras till och lagras av Google och med hjälp av sammanställningarna i Google Analytics rapporter kan vi utveckla och förbättra webbplatsen.

Bilder

Skolforskningsinstitutets webbplats innehåller bilder från Scandinav Bildbyrå och enskilda fotografer. Alla bilder är upphovsrättsskyddade och får inte kopieras eller användas utan Skolforskningsinstitutets eller fotografens tillstånd.

Offentlighetsprincipen

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018. Här finns vår integritetspolicy.

Länkar

Skolforskningsinstitutet är mån om vilka webbplatser som länkar till vår webbplats. Genom länkning kan institutet associeras med innehållet på den webbplats där länken är placerad. Länka inte på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att institutets material riskerar att missförstås eller att syftet med vårt material förvanskas. Vid tveksamhet, kontakta gärna info@skolfi.se.

Länka gärna till oss, men tänk på att:

  • Ange länken till www.skolfi.se på ett neutralt sätt.
  • Använd textlänkar istället för vår logotyp för att länka till www.skolfi.se. Då undviker du tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Använd endast hypertextlänk. Det innebär att när användaren klickar på länken förflyttas hen till Skolforskningsinstitutets webbplats.
  • Undvik ramlänkning, så kallad frameslänkning. Det vill säga länka inte så att institutets webbplats placeras inom ramarna för en annan webbplats.
  • Undvik inlinelänkning. Det vill säga länka inte så att information hämtas automatiskt från www.skolfi.se och placeras på en annan webbplats.

Synpunkter på www.skolfi.se

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsen. Om du har frågor eller synpunkter på www.skolfi.se, kontakta gärna info@skolfi.se.