Skolforskningspodden

– där undervisning och forskning möts

Logotyp SkolforskningspoddenSkolforskningspodden är en podd om forskning, undervisning och lärande.

I podden intervjuas forskare, lärare och andra verksamma inom skola och förskola. Ämnena varierar och handlar om undervisning från förskolan till och med vuxenutbildningen. Samtalen har ofta våra forskningssammanställningar som utgångspunkt, eller den praktiknära forskning som vi finansierar.

 


Avsnitt 8: Feedback i skrivundervisningen

Höstens första avsnitt av Skolforsknings-podden handlar om feedback i skrivundervisningen.

När i skrivprocessen fungerar feedback bäst, och vad bör lärare uppmärksamma för att främja elevers skrivutveckling? Vi diskuterar hur lärare kan använda översiktens resultat såväl i klassrummet som under ämneslagsträffar.

Dagens gäster är Johan Samuelsson, docent vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstad universitet, och Kristina Nygren, gymnasielärare i svenska och kommunikation vid Hagagymnasiet i Norrköping. Johan arbetade tidigare vid Skolforskningsinstitutet och var projektledare för översikten.

Avsnittet spelades in i oktober 2019 och augusti 2020.

Lyssna på avsnitt 8, Feedback i skrivundervisningen

Om du vill läsa översikten Feedback i skrivundervisningen i fulltext kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration för att upptäcka och lära dig mer om den internationella översikten som rapporten sammanfattar och kommenterar.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.


Avsnitt 7: Lek och undervisning i förskolan

Avsnitt 7: Lek och undervisning i förskolan, bild på två forskare och en programledareI det sista avsnittet av Skolforskningspodden före sommaruppehållet diskuterar vi lek i förskolan och hur man främjar barns sociala förmågor.

Vi pratar om undervisningsbegreppet i förskolan och relationen mellan lek och undervisning och vilken roll förskollärarna – och övrig personal på förskolan – har för att stödja leken. Vi får även ta del av konkreta exempel från forskningen om vad som karakteriserar förskollärares handlingar som genom lek stödjer och stimulerar barns sociala förmågor.

Dagens gäster är Ingrid Engdahl, docent vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, och Karolina Fredriksson, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Avsnittet spelades in i juni 2020.

Lyssna på avsnitt 7, Lek och undervisning i förskolan
Läs avsnitt 7 Lek och undervisning i förskolan

Om du vill läsa rapporten Att genom lek stödja och stimulera barns sociala förmågor – undervisning i förskolan i fulltext kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration i form av artiklar, intervjuer och tips från förskollärare. Du kan läsa mer om Niklas Pramlings projekt Lärande i och av lek och lekresponsiv undervisning, och andra forskningsprojekt som Skolforskningsinstitutet finansierar, under menyn Forskningsfinansiering.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman och Ingrid Engdahl (privat).


Avsnitt 6: Att lära på avståndAvsnitt 6: Att lära på avstånd, bild på två forskare och en programledare

I dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om distansundervisning och Att lära på avstånd, en ny rapport i Skolforsknings-institutets serie Sammanfattar och kommenterar.

Vi får ta del av resultat som visar att kvaliteten i undervisningen är viktigare än hur lektioner förmedlas, men också att motivationen stärks om eleverna får stöd av varandra, och att det viktigt att se till att alla elever har tillgång till den teknik som behövs.

Både den internationella översikten och rapporten Att lära på avstånd är framtagna som stöd för lärare under coronapandemin, men det är viktigt att poängtera att studierna som ingår är gjorda före epidemins utbrott. Detta innebär att resultaten kan vara intressanta även i ett längre perspektiv, när vi inte längre befinner oss i en krissituation.

Gäster är Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH, och Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Avsnittet spelades in i maj 2020.

Lyssna på avsnitt 6, Att lära på avstånd
Läs avsnitt 6, Att lära på avstånd

Om du vill läsa rapporten Att lära på avstånd i fulltext kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration för att upptäcka och lära dig mer om den internationella översikten som rapporten sammanfattar och kommenterar.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.


Avsnitt 5: Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

Avsnitt 5: Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar, bild tre forskare på symposietI det här avsnittet träffar vi tre forskare som arbetar med projekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Vi pratar om hur man utvecklar övningar kring migration i SO-undervisningen, men även om aritmetisk utveckling för toddlare och animerad kemi i tidiga åldrar. Förstår eleverna migration ur både ett aktörs- och ett strukturperspektiv? Hur resonerar barn när de börjar i förskolan? Vad kan ett nytt kemispråk innebära?

Vi diskuterar också lärares och forskares roller i praktiknära forskningsprojekt, vikten av att skapa infrastrukturer och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken.

Gäster är Martin Kristiansson, Camilla Björklund och Magnus Hultén.

Avsnittet spelades in på ett symposium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar i oktober 2019.

Lyssna på avsnitt 5, Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar
Läs avsnitt 5, Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

Under menyn Forskningsfinansiering kan du läsa mer om forskningsprojekten:

Du kan även läsa mer om symposiet.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Eva Grönlund.


Avsnitt 4: Digitala lärresurser i matematikundervisningenAvsnitt 4: Digitala lärresurser i matematikundervisningen, Stefan Josefsson framför tavlan i sitt klassrum

I det här avsnittet samtalar vi om digitala lärresurser i matematikundervisningen, mer specifikt om dynamiska geometriprogram. Vi diskuterar även digitalisering av skolan, och om digitala lärresurser lämpar sig för distansundervisning.

Vad kan översikten erbjuda lärare? Hur läser lärare översikter, och är de skrivna på ett för användaren lämpligt sätt? Hur kan man som lärare gå tillväga för att bedriva egen forskning i klassrummet?

Dagens gäster – som är med på distans – är Stefan Josefsson, matematiklärare på Broholmskolan i Lidköping, och Johan Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Avsnittet spelades in i april 2020.

Lyssna på avsnitt 4, Digitala lärresurser i matematikundervisningen
Läs avsnitt 4 Digitala lärresurser i matematikundervisningen

Om du vill läsa översikten Digitala lärresurser i matematikundervisningen i fulltext eller i en sammanfattning kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration för att upptäcka, utforska och lära dig mer om digitala lärresurser.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Sven Pilfalk.


Avsnitt 3: Konsten att lära sig svetsa – ett praktiknära skolforskningsprojekt

Avsnitt 3: Konsten att lära sig svetsa – ett praktiknära skolforskningsprojekt, Alva Appelgren, Nina Kilbrink och Jan AxelssonI detta avsnitt, som spelades in på distans, pratar vi om hur det går till att bedriva praktiknära skolforskning. Hur ser samarbetet mellan lärare och forskare ut? Hur kommer man fram till designen för projektet, som i det här fallet undersöker interaktionen mellan lärare och elev? Vad ska man tänka på när man vill sprida resultaten?

I dagsläget är gymnasieskolorna stängda så vi pratar också om hur det fungerar att bedriva undervisning i svetsning på distans, och om att man kan få tänka kreativt när man planerar praktiknära forskning.

Dagens gäster arbetar båda med forskningsprojektet Konsten att lära sig svetsa som finansieras av Skolforskningsinstitutet. Nina Kilbrink, projektledare, är docent vid Karlstad universitet och Jan Axelsson är yrkeslärare på Stjerneskolan i Torsby.

Avsnittet spelades in i april 2020.

Lyssna på avsnitt 3, Konsten att lära sig svetsa – ett praktiknära skolforskningsprojekt
Läs avsnitt 3, Konsten att lära sig svetsa – ett praktiknära skolforskningsprojekt

Projektet Konsten att lära sig svetsa beviljades finansiering för tre år i 2017 års utlysning. Läs om forskningsprojektet.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.


Avsnitt 2: Läsförståelse och Avsnitt 2: Läsförståelse och undervisning om lässtrategier, Linda Ekström håller upp översikten om läsförståelse och lässtrategier
undervisning om
lässtrategier

I det andra avsnittet av Skolforskningspodden pratar vi om läsförståelse och undervisning om lässtrategier. På vilka sätt kan lässtrategier faktiskt hjälpa elever? Hur fungerar strategiundervisning? Kan användning av lässtrategier stärka likvärdigheten inom skolan?

Linda Ekström som var projektledare för den systematiska översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier diskuterar vad man kommit fram till i översikten tillsammans med programledare Alva Appelgren som var biträdande projektledare. Sedan inspelningen gjordes har Linda börjat arbeta som lektor vid Södertörns högskola.

Avsnittet spelades in i oktober 2019.

Lyssna på avsnitt 2, Läsförståelse och undervisning om lässtrategier
Läs avsnitt 2, Läsförståelse och undervisning om lässtrategier

Om du vill läsa översikten Läsförståelse och undervisning om lässtrategier i fulltext eller i en sammanfattning kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration för att upptäcka, utforska och lära dig mer om lässtrategier.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.


Avsnitt 1: Individanpassad vuxenutbildning, från vänster Alva Appelgren, Pontus Wallin och Daniel Edwall

Avsnitt 1: Individanpassad vuxenutbildning

I det första avsnittet av Skolforskningspodden har vi besök av Daniel Edwall som är lärare på Södertörns folkhögskola. Han pratar om individanpassad vuxenutbildning tillsammans med Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet.

Vad är för- och nackdelarna med distansundervisning? Hur funkar det med gruppering när elever är på olika nivå? Det är några av de frågor som diskuteras.

Avsnittet spelades in i november 2019.

Lyssna på avsnitt 1, Individanpassad vuxenutbildning
Läs avsnitt 1, Individanpassad vuxenutbildning

Vill du veta mer om vår systematiska översikt Individanpassad vuxenutbildning? Du kan läsa den i fulltext eller i en sammanfattning på Skolforskningsportalen. Där kan du också får inspiration för att upptäcka, utforska och lära dig mer om individanpassad vuxenutbildning.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Eva Grönlund.