Avsnitt 6: Att lära på avstånd | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 6: Att lära på avstånd

Distansundervisning under en pandemi

Omslaget till rapporten Att lära på avståndI dagens avsnitt av Skolforskningspodden pratar vi om distansundervisning och Att lära på avstånd, en ny rapport i Skolforskningsinstitutets serie Sammanfattar och kommenterar.

Vi får ta del av resultat som visar att kvaliteten i undervisningen är viktigare än hur lektioner förmedlas, men också att motivationen stärks om eleverna får stöd av varandra, och att det viktigt att se till att alla elever har tillgång till den teknik som behövs.

Både den internationella översikten och rapporten Att lära på avstånd är framtagna som stöd för lärare under coronapandemin, men det är viktigt att poängtera att studierna som ingår är gjorda före epidemins utbrott. Detta innebär att resultaten kan vara intressanta även i ett längre perspektiv, när vi inte längre befinner oss i en krissituation.

Stefan Hrastinski under poddinspelningenGäster är Stefan Hrastinski, professor vid enheten för digitalt lärande vid KTH, och Pontus Wallin, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Programledare är Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in i maj 2020.

Lyssna på avsnitt 6, Att lära på avstånd
Läs avsnitt 6, Att lära på avstånd

Om du vill läsa rapporten Att lära på avstånd i fulltext kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration för att upptäcka och lära dig mer om den internationella översikten som rapporten sammanfattar och kommenterar.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.