Avsnitt 15: Förstå, värdera och använda forskning i undervisningen | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 15: Förstå, värdera och använda forskning i undervisningen

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om forskningslitteracitet och betydelsen av att ha ett kritiskt förhållningssätt, både vad gäller utvecklingsarbete och till hur forskningsresultat genereras.

Vi diskuterar olika kunskapsintressen och metoder, liksom hur man kan generalisera olika typer av forskningsresultat, och tar en titt på rapporten Hur ska man veta vad forskningen säger?.  Vi pratar även om betydelsen av rektorernas pedagogiska ledarskap och får konkreta tips på hur man kan arbeta för att säkerställa ett vetenskapligt förhållningssätt i verksamheten.Transkribering Skolforskningspodden avsnitt 15, Förstå, värdera och använda forskning i undervisning

Dagens gäster är Edita Sabanovic, förskolechef i Jönköpings kommun, och Maria Bergman vid Skolforskningsinstitutet.

Lyssna på avsnitt 15: Förstå värdera och använda forskning i undervisningen
Läs avsnitt 15, Förstå, värdera och använda forskning i undervisning

Avsnittet spelades in på distans i juni 2021.

Rapporten Hur ska man veta vad forskningen säger? finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen.

 

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Imla Sabanovic.