Avsnitt 22: Den fria tidens lärande i fritidshem | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 22: Den fria tidens lärande i fritidshem

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om fritid, utveckling och lärande i fritidshem.

Utifrån en systematisk översikt om fritidshem diskuterar vi den fria tidens lärande och olika förhållningssätt, liksom arbetet med att främja elevpåverkan och elevers agens. Vi pratar om hur man kan använda och utveckla resurser som redan finns, och hur det kompensatoriska uppdraget kan skilja sig åt mellan fritidshem. Vi tar även en titt på den internationella forskningen – är svenskt fritidshem verkligen en unik verksamhet?

Dagens gäster är Emma Hedström, biträdande rektor på Byleskolan i Täby kommun, och Ilana Manneh, forskare och projektledare på Skolforskningsinstitutet. Programledare är Anna Hedman.

Avsnittet spelades in på distans i maj 2022.

Den systematiska översikten Meningsfull fritid, utveckling och lärande finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen. Där finns också diskussionsfrågor och tips från lärare.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.