Avsnitt 25: Att skriva sig till ämneskunskaper | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 25: Att skriva sig till ämneskunskaper

Dagens avsnitt av Skolforskningspodden handlar om att lära ämneskunskaper genom att skriva.
 
Med utgångspunkt i en rapport i serien Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar diskuterar vi skrivandets innehåll och funktion, att olika typer av texter leder till olika typer av lärande. Vi pratar om analys och tolkning i relation till att återge information, och funderar över betydelsen av i vilken kontext studier är utförda.
 
Dagens gäster är Sofia Hillenborg, lärare på Norrängsskolan i Jönköpings kommun, och Åsa af Geijerstam, docent vid Uppsala universitet. Programledare är Anna Hedman.

Bild från inspelningen med de tre deltagarna.

Avsnittet spelades in på distans i november 2022.
 
Rapporten Att lära för att skriva finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen.
 
Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.