Avsnitt 5: Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 5: Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

I det här avsnittet träffar vi tre forskare som arbetar med projekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Foton från inspelningen under symposiet, programledare Alva med de tre forskarna

Vi pratar om hur man utvecklar övningar kring migration i SO-undervisningen, men även om aritmetisk utveckling för toddlare och animerad kemi i tidiga åldrar. Förstår eleverna migration ur både ett aktörs- och ett strukturperspektiv? Hur resonerar barn när de börjar i förskolan? Vad kan ett nytt kemispråk innebära?

Vi diskuterar också lärares och forskares roller i praktiknära forskningsprojekt, vikten av att skapa infrastrukturer och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken.

Gäster är Martin Kristiansson, Camilla Björklund och Magnus Hultén. Programledare är Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in på ett symposium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar i oktober 2019.

Lyssna på avsnitt 5, Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar
Läs avsnitt 5, Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

Under menyn Forskningsfinansiering kan du läsa mer om forskningsprojekten:

Du kan även läsa mer om symposiet.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Eva Grönlund.