Avsnitt 5: Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 5: Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

I det här avsnittet träffar vi tre forskare som arbetar med projekt som finansieras av Skolforskningsinstitutet.

Avsnitt 5: Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar, bild tre forskare på symposiet

Vi pratar om hur man utvecklar övningar kring migration i SO-undervisningen, men även om aritmetisk utveckling för toddlare och animerad kemi i tidiga åldrar. Förstår eleverna migration ur både ett aktörs- och ett strukturperspektiv? Hur resonerar barn när de börjar i förskolan? Vad kan ett nytt kemispråk innebära?

Vi diskuterar också lärares och forskares roller i praktiknära forskningsprojekt, vikten av att skapa infrastrukturer och hur forskningsresultat kan omsättas i praktiken.

Gäster är Martin Kristiansson, Camilla Björklund och Magnus Hultén.

Avsnittet spelades in på ett symposium om den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar i oktober 2019.

Lyssna på avsnitt 5, Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar
Läs avsnitt 5, Den praktiknära skolforskningens möjligheter och utmaningar

Under menyn Forskningsfinansiering kan du läsa mer om forskningsprojekten:

Du kan även läsa mer om symposiet.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Eva Grönlund.