Avsnitt 8: Feedback i skrivundervisningen | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 8: Feedback i skrivundervisningen

När fungerar feedback bäst?

Bild från inspelning av poddavsnittet, samt detalj från omslaget till översikten Feedback i skrivundervisningen

Höstens första avsnitt av Skolforskningspodden handlar om feedback i skrivundervisningen.

När i skrivprocessen fungerar feedback bäst, och vad bör lärare uppmärksamma för att främja elevers skrivutveckling? Vi diskuterar hur lärare kan använda översiktens resultat såväl i klassrummet som under ämneslagsträffar.

Dagens gäster är Johan Samuelsson, docent vid fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstad universitet, och Kristina Nygren, gymnasielärare i svenska och kommunikation vid Hagagymnasiet i Norrköping. Johan arbetade tidigare vid Skolforskningsinstitutet och var projektledare för översikten. Programledare: Alva Appelgren.

Avsnittet spelades in i oktober 2019 och augusti 2020.

Lyssna på avsnitt 8, Feedback i skrivundervisningen
Läs avsnitt 8, Feedback i skrivundervisningen

Om du vill läsa översikten Feedback i skrivundervisningen i fulltext kan du göra det på Skolforskningsportalen. Där kan du också få inspiration i form av diskussionsfrågor och tips från lärare.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet. Foto: Anna Hedman.