Tillgänglighet för skolfi.se | Skolforskningsinstitutet

Tillgänglighet för skolfi.se

Skolforskningsinstitutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur skolfi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från skolfi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, kan du meddela oss via vår e-post: info@skolfi.se.

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via vår e-post info@skolfi.se så att vi får veta att problemet existerar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2024. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt pga bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga
Det finns dokument (pdf) på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade enligt lagkraven. I dessa förekommer att kontrastvärden mellan text och bakgrund inte är tillräcklig för att nå kraven. Detta gäller enbart för vissa av dokumenten och i dessa i ett fåtal sektioner. Skolforskningsinstitutet har ännu inte tillgänglighetsanpassat dessa till följd av att de resurser och insatser som krävs skulle påverka andra delar av uppdraget.

Skolforskningsinstitutets avsikt är att se över och åtgärda detta under 2024 och bedömer att värdet i att berörda dokument finns publicerade är större än att avpublicera dokumenten innan dessa har tillgänglighetsanpassats.

Alla dokument publicerade efter 31 augusti 2023 ska vara tillgänglighetsanpassade.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Det finns ljud och videomaterial på webbplatsen som offentliggjordes före 2020-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven.
  • Det finns dokument på webbplatsen som offentliggjordes före 2018-09-23. Dessa omfattas inte av lagkraven.

Hur vi testat webbplatsen

Skolforskningsinstitutet har tillsammans med tekniskt stöd av Oxys AB testat webbplatsen med följande metoder och verktyg:

  • Självskattning med verktyg och mallar från DIGG Myndigheten för digital förvaltning
  • Pa11y – Automatisk felsökning och filtrering av fel över hela webbplatsen (Pa11y)
  • WAVE Web Accessibility Evaluation Tool – Teknisk felsökning (Wave)
  • Axe DevTools – Teknisk felsökning (Axe)
  • ANDI Accessibility Testing Tool – Teknisk felsökning (ANDI)
  • Navigering via tangentbord – Manuella tester samt test med visuell feedback via Chrome Dev Tools och ANDI
  • VoiceOver skärmläsare – Test av upplevelse vid synnedsättning

Senaste bedömningen gjordes den 21 augusti 2023. Redogörelsen uppdaterades den 4 september 2023.