>

Beställ böcker

Beställ böcker gratis via formuläret nedan. Om du behöver fler än 9 ex, mejla din beställning till info@skolfi.se.

Du måste fylla i en av fälten Företag, Förnamn eller Efternamn.

Du måste välja ett antal av en artikel.

Kontakta info@skolfi.se om du vill beställa fler än 9 ex.

Systematisk översikt 2017:01:
Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal i helklass i grundskolan.

Systematisk översikt 2017:02 (1/2):
Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport skola.

Systematisk översikt 2017:02 (2/2):
Digitala lärresurser i matematikundervisningen, delrapport förskola.

Fält med * är obligatoriska
Fält med (*) måste något av fälten fyllas i