Avsnitt 14: Kritiskt tänkande i samhällskunskapsundervisningen | Skolforskningsinstitutet

Avsnitt 14: Kritiskt tänkande i samhällskunskapsundervisningen

Bild på omslagetI dagens avsnitt har vi besök av fyra lärare som tillsammans med projektledaren för den systematiska översikten Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap diskuterar resultaten i forskningssammanställningen och hur man kan använda dem i undervisningen.

Vi pratar om olika typer av stödstrukturer och andra viktiga aspekter i undervisningen, liksom olika förmågor som elever behöver utveckla. Vi diskuterar även  skolans kompensatoriska uppdrag, och hur såväl tillgången till medier som samtalet om nyheter har förändrats, och hur det påverkar lärarens roll.

Dagens gäster är Ivana Vujic, Malin Linnåsen, Nils Göransson och Åsa Nersäter, lärare i samhällskunskap vid Per Brahegymnasiet i Jönköping, och Pontus Wallin från Skolforskningsinstitutet. Programledare: Anna Hedman.

Lyssna på avsnitt 14, Kritiskt tänkande i samhällskunskapsundervisningen

Läs avsnitt 14, Kritiskt tänkande i samhällskunskapsundervisningen

Avsnittet spelades in på distans i maj 2021.

Översikten Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap finns att läsa och ladda ner som pdf på Skolforskningsportalen. Där finns också diskussionsfrågor och tips från lärare.

Läs också artikeln Lärare har en nyckelroll för att utveckla elevers källkritik.

Skolforskningspodden produceras av Skolforskningsinstitutet.